Małoletni będą mogli uczestniczyć w posiedzeniach sądu nie tylko w sprawach karnych, lecz także cywilnych i administracyjnych. Taką regułę wprowadza nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego i prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1136), która obowiązuje od ostatniego piątku.
Z kolei nowelizacja kodeksu karnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 773), która obowiązuje od ostatniego czwartku, zaostrza kary za przestępstwa dokonane na dzieciach.
Zmiany proceduralne w zakresie uczestnictwa małoletnich w rozprawach to efekt petycji obywatelskiej złożonej przez niepełnoletniego Tymona Radzika. Nie mógł on zrozumieć, dlaczego małoletni mogą uczestniczyć w charakterze publiczności w sprawach karnych, zaś nie mogą w administracyjnych. Nie należy przecież – zdaniem Radzika – gorzej traktować np. 17-letniego aktywisty społecznego, który chce czuwać nad tym, w jaki sposób wydatkują pieniądze władze samorządowe. Parlamentarzyści przyznali młodemu mężczyźnie rację. I nawet rozszerzyli jego wniosek o wprowadzenie możliwości uczestnictwa małoletnich również w postępowaniach cywilnych. Zasadą jednak będzie, że zgodę na obecność np. 17-latka na sali sądowej będzie musiał wyrazić przewodniczący składu.
Stanowczo przyjętemu rozwiązaniu sprzeciwiał się Naczelny Sąd Administracyjny. Jego wiceprezes na jednym z posiedzeń sejmowej komisji mówiła, że jeśli dzieci chcą zobaczyć sąd, powinny przyjść na organizowaną przez sądy Noc Muzeów. Ale nie przekonała wówczas posłów.
Nowelizacja kodeksu karnego to efekt starań rzecznika praw dziecka, który skłonił do przedłożenia inicjatywy legislacyjnej prezydenta. W nowych przepisach zwiększony został wymiar kar za takie przestępstwa, jak uprowadzenie czy porzucenie dziecka, spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz znęcanie się psychiczne lub fizyczne.
Rzecznik Marek Michalak w toku prac legislacyjnych zaznaczał, że oczywiście istotniejsza jest nieuchronność kary od jej wysokości. Ale nie może być tak, że za zrobienie poważnej krzywdy dziecku grozi taka sankcja jak za kradzież przetworów z piwnicy.