Do Sejmu wpłynął w piątek projekt grupy posłów PiS nowelizujący ustawę o statusie sędziów TK - wynika z informacji zamieszczonej na stronie internetowej Sejmu. Projekt dotyczy m.in. kwalifikacji wymaganych do zajmowania stanowiska sędziego TK.

Wnioskodawcy proponują, by do TK mieli dostęp kandydaci, którzy spełniają wymogi przewidziane na stanowisko sędziowskie w Sądzie Najwyższym lub w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Do tej pory w ustawie było tylko uwzględnione stanowisko sędziego SN.

Zgodnie z projektem, sędzią Trybunału mogłaby zostać osoba, która wyróżnia się wiedzą prawniczą oraz spełnia wymagania niezbędne do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego lub sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Druga proponowana zmiana dotyczy świadczeń z tytułu zabezpieczenia społecznego dla rodzin zmarłych sędziów TK, w tym rodzin sędziów TK w stanie spoczynku.