Na wtorek zwołane zostało nadzwyczajne posiedzenie Naczelnej Rady Adwokackiej, podczas którego omówione mają zostać m.in. kwestie związane z projektem nowej ustawy o Sądzie Najwyższym - poinformował w czwartek prezes NRA mec. Jacek Trela.

NRA podczas tego posiedzenia ma także omówić przyjęte przez Sejm w środę nowelizacje przepisów o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz Prawa o ustroju sądów powszechnych. Adwokatura - jak zapowiedział mec. Trela - ma we wtorek zająć w tych wszystkich sprawach stanowisko.

Zgodnie z uchwaloną w środę nowelizacją ustawy o KRS m.in. wygaszone miałyby zostać kadencje 15 członków Rady będących sędziami; ich następców wybrałby Sejm - dziś wybierają ich środowiska sędziowskie. Z kolei uchwalona nowelizacja ustroju sądów m.in. zmienia zasady powoływania i odwoływania prezesów sądów poprzez zwiększenie uprawnień ministra sprawiedliwości. Obie te nowelizacje trafiły do Senatu.

W środę późnym wieczorem na stronach Sejmu zamieszczono natomiast poselski projekt ustawy o SN. Przewiduje on umożliwienie przeniesienia obecnych sędziów SN w stan spoczynku, a także m.in. utworzenie trzech nowych Izb SN: Prawa Prywatnego, Prawa Publicznego i Dyscyplinarnej; przewiduje także zmiany w powoływaniu sędziów SN oraz w zakresie ich odpowiedzialności dyscyplinarnej.

"Poselski projekt ustawy o Sądzie Najwyższym stanowi kolejny krok na drodze przejmowania przez polityków kontroli nad sądownictwem. Projekt ten jest niezgodny z wzorcem konstytucyjnym, ustanawiającym trójpodział władzy. Przyznaje uprawnienia władzy wykonawczej do kształtowania składu SN" - ocenił mec. Trela.

Prezes NRA dodał ponadto, że przyjęty sposób procedowania nad tymi propozycjami, które zostały zgłoszone jako projekt poselski "uniemożliwia, a na pewno utrudnia, przeprowadzenie konsultacji z zainteresowanymi podmiotami związanymi z wymiarem sprawiedliwości". "Tego rodzaju projekty powinny być projektami, które przechodzą przez tryb konsultacyjny" - zaznaczył.