Krajowa Izba Radców Prawnych zacieśniła współpracę z adwokaturą chińską. Rezultatem jest podpisanie memorandum w ramach inicjatywy „Jeden pas i jedna droga”.
– Konsekwencją podpisania memorandum jest budowa platformy umożliwiającej kontakt polskich radców prawnych z ich chińskimi kolegami. Dzięki tej inicjatywie samorządu radców prawnych nasi członkowie będą mogli poszukiwać nowych klientów na największym rynku świata – wskazuje Maciej Bobrowicz, prezes KIRP.
I dodaje, że inicjatywa jest odpowiedzią na informację o zainteresowaniu wielu chińskich firm inwestowaniem poza swoim macierzystym krajem.
– Niektóre z nich jako miejsce rozwoju wybrały Polskę i szukają specjalistów do obsługi prawnej. Ważne jest, aby zapewnili ją profesjonalni prawnicy, znający miejscowe przepisy oraz realia. Takimi specjalistami są radcy prawni i wierzę, że dzięki tej inicjatywie samorządu radców otworzy się dla nich nowa nisza biznesowa – przekonuje Bobrowicz.
Radca prawny Maria Ślązak, która podpisywała memorandum z upoważnienia krajowych władz, uważa, że nawiązanie współpracy z prawnikami z innych krajów pozwoli na utrzymywanie stałych kontaktów zawodowych właśnie dla zapewnienia możliwie najlepszej obsługi podmiotów gospodarczych.
W samym dokumencie przeczytać można natomiast, że celem współpracy jest „wspólny rozwój, przełożenie chęci współpracy prawnej na realne, wspólne projekty, działalność na rzecz utrzymywania przyjacielskich politycznych stosunków dwustronnych i więzów gospodarczo-społecznych przez postępy w dziedzinie prawa, bliższe kontakty międzyludzkie i korzyści odnoszone przez oba narody”.
– Ważne jest dla mnie to, że memorandum umożliwi wzmocnienie współpracy pomiędzy kancelariami prawniczymi i prawnikami z Polski i Chin. Pozwoli ono na wymianę i wzajemne pogłębianie wiedzy w ramach zawodu prawnika – podkreśla Maciej Bobrowicz.