Do piątku w internecie - w Biuletynach Informacji Publicznej sądów - mają zostać zamieszczone oświadczenia majątkowe sędziów za 2016 r. Taki wymóg wprowadziła nowelizacja Prawa o ustroju sądów powszechnych z listopada zeszłego roku.

Oświadczenia majątkowe sędziów zamieścił już na swej stronie internetowej m.in. Sąd Najwyższy. "Sąd ma obowiązek na swojej stronie internetowej opublikować do 30 czerwca oświadczenia majątkowe składane przez sędziów i to wynika wprost z ustawy. SN spełnił swój obowiązek i opublikował oświadczenia majątkowe sędziów, którzy składają je na ręce I prezes SN" - powiedział PAP Krzysztof Michałowski z zespołu prasowego SN. Dodał, że oświadczenia były składane przez sędziów od początku roku.

Nowelizację 10 ustaw - w tym u.s.p. - Sejm uchwalił 30 listopada 2016 r. 20 grudnia podpisał ją prezydent Andrzeja Duda. Ogłoszono ją w Dzienniku Ustaw 22 grudnia.

Nowela wprowadziła zasadę jawności oświadczeń majątkowych sędziów. Nieujawniane są tylko dane adresowe, informacje o lokalizacji nieruchomości oraz umożliwiające identyfikację ruchomości sędziego (np. numery rejestracyjne samochodu - PAP). Oświadczenie może być utajniane, gdy jawność rodziłaby zagrożenie dla sędziego lub jego bliskich. Minister sprawiedliwości jest uprawniony do zniesienia tej tajności. Za podanie nieprawdy w oświadczeniu grozi do trzech lat więzienia.

Zgodnie z jednym z przepisów nowelizacji "do oświadczeń majątkowych sędziów złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe". W związku z tym w internecie do piątku znajdzie się część spośród złożonych przez sędziów oświadczeń majątkowych za 2016 r. Przepisy weszły bowiem w życie 6 stycznia, więc oznacza to, że oświadczenia za ubiegły rok złożone przez sędziów do 5 stycznia nie podlegają opublikowaniu.

Jak na przykład poinformował PAP rzecznik Sądu Apelacyjnego w Krakowie sędzia Tomasz Szymański, zamieszczone na stronie tego sądu oświadczenia "będą dotyczyły około jednej trzeciej sędziów okręgu apelacji krakowskiej, ponieważ pozostali złożyli oświadczenia przed terminem wejścia w życie ustawy".

"Zrobię pewną niespodziankę tym, którzy myśleli, że wywiną się i w tym roku ich oświadczenia nie będą jawne, dlatego że przygotowałem zmianę ustawy i również te oświadczenia, które oni myśleli, że utajnią, będą też jawne. To jest dobra informacja dla społeczeństwa, a niekoniecznie pewnie radosna dla tych sędziów, którzy myśleli, że społeczeństwo wywiodą w pole i ukryją swoją oświadczenia majątkowe" – mówił w kwietniu minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Obecnie przed trzecim czytaniem w Sejmie jest projekt nowelizacji ustroju sądów powszechnych autorstwa posłów PiS, który przede wszystkim zakłada zmianę zasad powoływania i odwoływania prezesów sądów przez zwiększenie uprawnień ministra sprawiedliwości i wprowadzenie zasady losowego przydzielania spraw sędziom. Znalazł się w nim jednak również przepis przejściowy mówiący, iż "informacje zawarte w oświadczeniach o stanie majątkowym sędziów złożonych przed dniem 6 stycznia 2017 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. udostępnia się w BIP w terminie dwóch miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy". Na razie nie wiadomo, kiedy Sejm przejdzie do głosowania nad tą nowelizacją.

Oświadczenia majątkowe sędziów sądów powszechnych z poszczególnych apelacji będą upowszechniane - lub już zostały zamieszczone - na stronach internetowych poszczególnych sądów apelacyjnych. Na przykład oddzielna zakładka z oświadczeniami majątkowymi pojawiła się już na stronie Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie i dotyczy wszystkich sądów z obszaru apelacji rzeszowskiej - okręgów w Rzeszowie, Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu. "Oświadczenia zostały opublikowane w czwartek 29 czerwca, czyli w wymaganym terminie" – potwierdził PAP rzecznik SA w Rzeszowie sędzia Stanisław Sielski.

Z kolei jak powiedział sędzia Szymański, oświadczenia majątkowe sędziów apelacji krakowskiej zostaną opublikowane na stronie sądu apelacyjnego w piątek pod koniec dnia pracy. "Obecnie strona jest testowana, a oświadczenia przygotowywane i weryfikowane, m.in. pod względem eliminacji danych umożliwiających identyfikację miejsca zamieszkania lub położenia nieruchomości" - dodał.