statystyki

ZUS wyznaczy płatnika i uratuje finanse

autor: Paula Koczara29.06.2017, 09:50; Aktualizacja: 29.06.2017, 09:57
ZUS

Głównym zadaniem nowej regulacji jest ochrona finansów FUS, a nie samych ubezpieczonych. Nieprawidłowości w opłacaniu składek przez płatników nie pozbawiają ich świadczeńźródło: ShutterStock

Dzięki nowym przepisom zakład może samodzielnie wskazać, która firma jest zobowiązana do zapłaty składek. Poprawi to ich ściągalność, ale rodzą się obawy o bezstronność ubezpieczyciela.

13 czerwca 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa systemowa) oraz kodeksu pracy (dalej: k.p.), na mocy której ZUS zyskał kompetencję do wydawania decyzji ustalającej płatnika składek. Nowe uprawnienie zakładu już na etapie procesu legislacyjnego budziło wśród przedsiębiorców liczne obawy i kontrowersje. Tym bardziej, zanim zostaną wydane pierwsze decyzje ustalające płatnika składek, warto odpowiedzieć na pytania, na czym polega ich istota i jakie mogą wynikać z nich wątpliwości prawne.

Dzięki nowelizacji, na mocy art. 38a w zw. z art. 83 ust. 1 ustawy systemowej, ZUS może sam określić, kto dla danego ubezpieczonego jest płatnikiem składek. Dodatkowo do ustawy wprowadzono pojęcie podmiotu zgłaszającego do ubezpieczeń społecznych, którym zgodnie z definicją legalną zawartą w art. 1 pkt 2a jest podmiot niebędący płatnikiem składek, który dokonał zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych osób, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz art. 8 ust. 2a ustawy (tj. pracowników, zleceniobiorców/świadczeniobiorców oraz osób wykonujących pracę na rzecz swojego pracodawcy na podstawie umowy o dzieło/umowy-zlecenia/umowy o świadczenie usług zawartych z osobą trzecią). Nowe uprawnienie ZUS sprowadza się zatem do zmiany podmiotowej po stronie płatnika. Oznacza to, że obowiązki płatnika powinien realizować podmiot wskazany przez ZUS, a nie ten, który dokonał zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych.

Charakter prawny decyzji

Znowelizowana ustawa systemowa nie określa wprost charakteru prawnego decyzji ustalającej płatnika składek, jednak istnieją uzasadnione podstawy do stwierdzenia, że ma charakter deklaratoryjny, podobnie jak większość decyzji wydawanych przez ZUS w sprawach indywidualnych. Do takich wniosków skłania samo brzmienie dodanego do ustawy art. 38a ust. 2, z którego wynika, że w wydanej decyzji ZUS ustala okres, od którego ustalony płatnik składek posiada ten status. Co istotne, nowa regulacja ma zastosowanie względem nieprzedawnionych składek nienależnie opłaconych przez podmiot, który zgłosił ubezpieczonych do ubezpieczeń społecznych, przed dniem wejścia w życie znowelizowanej ustawy. W praktyce oznacza to możliwość wydawania decyzji ustalającej płatnika składek i skuteczne dochodzenie od niego zaległości z tytułu składek za pięć lat wstecz. Taka dyspozycja ustawowa rodzi pytanie, czy regulacja nie stanowi naruszenia zasady retroaktywności prawa, a tym samym naruszenia art. 2 Konstytucji RP. O retroaktywności mówi się bowiem w sytuacji, w której dochodzi do stosowania nowo ustanowionych norm prawnych do zdarzeń, które miały miejsce przed ich wejściem w życie. Wszelkie ograniczenia zakazu retroaktywności muszą wprost wynikać z treści ustawy, przy czym ustawa systemowa nie zawiera takiej klauzuli.


Pozostało 75% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Galerie

Polecane