statystyki

Kto może starać się o zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej?

autor: Aleksandra Partyk16.06.2017, 07:00
W obecnym stanie prawnym sąd bada przedawnienie roszczeń jedynie na zarzut pozwanego. Ministerstwo Sprawiedliwości szykuje jednak nowelizację kodeksu cywilnego: sąd miałby się zajmować tą kwestią z urzędu, a jednocześnie terminy przedawnienia mają zostać skrócone.

W obecnym stanie prawnym sąd bada przedawnienie roszczeń jedynie na zarzut pozwanego. Ministerstwo Sprawiedliwości szykuje jednak nowelizację kodeksu cywilnego: sąd miałby się zajmować tą kwestią z urzędu, a jednocześnie terminy przedawnienia mają zostać skrócone.źródło: ShutterStock

Zgodnie z art. 446 par. 4 kodeksu cywilnego sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Osoba najbliższa to nie tylko mąż lub żona, rodzic, dziecko zmarłego. Jak wynika z orzecznictwa sądów, to także pasierb, wnuk, chrześniak, przyrodni brat, a nawet były małżonek.

Przywołany na wstępie art. 446 par. 4 k.c. coraz częściej jest podstawą dochodzenia roszczeń od sprawców szkody lub podmiotów ich ubezpieczających. Jeśli śmierć nastąpiła w wyniku czynu niedozwolonego, np. w wypadku komunikacyjnym czy też jako wynik błędu w sztuce lekarskiej, przepis ten pozwala na przyznanie zadośćuczynienia osobom bliskim zmarłego. Z powództwami opartymi na tej właśnie regulacji coraz powszechniej występują nie tylko osoby najściślej powiązane ze sobą więzami rodzinnymi, które można by automatycznie uznać za najbliższe (a więc małżonek, dzieci, rodzice czy rodzeństwo zmarłego). Jak wynika z analizy orzecznictwa, z analogicznymi żądaniami występują równie często także dalsi krewni oraz inne osoby, które domagają się zasądzenia na ich rzecz odpowiedniej sumy, która ma pomóc ukoić ból po stracie ukochanej osoby. I z reguły ich roszczenia są oceniane przez sądy jako zasadne (przynajmniej w części).

Artykuł 446 par. 4 k.c. może być podstawą dochodzenia zadośćuczynienia w odniesieniu do zdarzeń, do których doszło po 3 sierpnia 2008 r. (wtedy omawiany przepis zaczął obowiązywać). W orzecznictwie utrwalił się jednak pogląd, iż nawet jeśli do zgonu doszło przed tym dniem, to i tak krewni zmarłego mogą skutecznie wytoczyć powództwo o zadośćuczynienie. W takich przypadkach podstawę prawną ich żądania stanowi bowiem art. 448 k.c. odnoszący się do ochrony dóbr osobistych (tu: prawa do życia w rodzinie) i również dopuszczający uzyskanie zadośćuczynienia w związku ze śmiercią osoby najbliższej.

Kto jest najbliższy?

Ustawodawca nie wprowadził do kodeksu cywilnego legalnej definicji pojęcia „osoba najbliższa”, pozostawiając ocenę tej kwestii sądom. I dobrze. Różnorodność i złożoność relacji międzyludzkich wyklucza bowiem stworzenie zamkniętego katalogu osób, które mogłyby zostać uznane za rzeczywiście najbliższe zmarłemu. Konieczność ustalenia kręgu najbliższych powinna być zatem oceniana przez sąd indywidualnie, odrębnie dla każdej sprawy.


Pozostało jeszcze 76% treści

2 dostępy do wydania cyfrowego DGP w cenie
9,80 zł Za pierwszy miesiąc.
Oferta autoodnawialna
PRENUMERATA 2020
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Komentarze (2)

  • Zgłoszenie przestępstw i zbrodni masowych.(2017-06-16 13:55) Zgłoś naruszenie 01

    Ogromna kradzież powielanych dochodów przewyższająca kilkukrotnie wartość rzeczywistą majątku firm i przedsiębiorstw została i jest powielona przestępczo ponad wartość tradycyjnie pojedynczą w rzeczywistości z przypisanym stu procentowym akcjonariatem własności aż czterokrotnie. Rzeczywiście został on w ten sposób z całą pewnością przestępczo pomnożony kilkukrotnie od pojedynczej wartości majątku i mienia firm i przedsiębiorstw, jak i spółek od których były i są już wypłacane tradycyjne firmowe i bankowe wypłaty dochodów także stuprocentowym ich udziałowcom, a które wraz z notowaniami, wycenami i dochodami zostały dodatkowo powielone przez nielegalnie dochodowe obligacje skarbu państwa od ich wartości i dochodu znów w stu procentach, a dodatkowo jeszcze przestępczo przez wyceny banków na giełdzie wraz ze zdeponowanymi w nich dodatkowymi przestępczymi w taki sposób dochodowymi dubletami wartości pojedynczych, jak i znów całościowo w stu procentach kolejnych przestępczych udziałów stuprocentowych własności domnożonych w notowaniach wycen i kolejnych wypłatach giełdowych od tych samych firm i przedsiębiorstw, dla ich kolejnych akcjonariatów co jest zupełnie przestępczą praktyką i kradzieżą ze skutkami ściśle związanymi i najgorszymi z możliwych włącznie z niewolniczym wyzyskiem i zbrodnią masową. Domnożono zupełnie przestępczo ponad trzykrotnie do wartości podstawowej całości majątku i mienia kilkukrotne całkowite notowania i wyceny, jak i kolejne akcjonariaty zupełnie przestępczo i od wszystkich domnożonych notowanych wycen wypłacane są co najmniej czterem akcjonariatom zupełnie przestępczo poczwórnie dochody od pojedynczych wartości zupełnie przestępczo i to kilkukrotnie zupełnie. To ogromna kradzież powielanych dochodów i dywidend przewyższająca rokrocznie kilkukrotnie wartość rzeczywistą majątku firm i przedsiębiorstw, która została i jest zapisana w dokumentacji podstawowej firm i przedsiębiorstw, jako ich majątki i kapitały, jak i dochody, więc wskutek takich kradzieży akcjonariaty własności same/i okradły/li przestępczo także i siebie, jak i przypisane przestępczo majątki wielokrotnie i oprócz odpowiedzialności karnej nie przysługuje im już nic, żaden udział i wartość, także dochodzony/a po latach na podstawie oryginalnych dokumentów własności, także z takich samych powodów- współpracy przestępczej finansowej ze skutkami zbrodniczymi i kradzieży z wyzyskiem ze szczególnym okrucieństwem, dla wielu ludzi pracujących za bójczych. Wszystkie te osoby spółpracowali/ły, jak i aktualnie jeszcze przestępczo w okradaniu dorobku społeczności pracującej, już od początkowego określenia wartości firm i przedsiębiorstw, jak i spółek akcyjnie i ich wykupu za pieniądze z dodruku i kolejne.A rzeczywiście został on przestępczo z całą pewnością pomnożony kilkukrotnie od pojedynczej wartości majątku i mienia firm i przedsiębiorstw, jak i spółek i skutkuje to gigantyczną kradzieżą bieżącą i zbrodnią masową dla ukrycia praktyk i zwiększonym wykorzystaniem ludzi w szarej strefie, przestępcy dopłacają do zwiększanego obciążenia kredytowego budżetu dla ukrycia faktu okradania go i majątku, jak i pracy obywateli kilkukrotnie. Konieczne jest przejęcie okradzionego majątku firm, przedsiębiorstw i spółek przez organy państwa na wyłączność od przestępców i osób współpracujących w tak przestępczych i zbrodniczych w skutkach praktykach i to natychmiastowo, przecież corocznie okradany jest ponad czterokrotnie majątek firm , przedsiębiorstw i spółek przewyższający kapitał i majątek firmowy kilkukrotnie, na podstawie przestępczej działalności na szkodę ich majątku i mienia, jak i Państwa i Obywateli, konieczne przejęcie na wyłączność przez Skarb Państwa i jako że skutki ściśle powiązane są ze zbrodnią masową, ludobójstwem i wykorzystaniem niewolniczym i przestępczym obywateli w tzw. szarej strefie i są to ogromne przestępstwa, wraz ze skutkami najgorsze z możliwych więc po przejęciu na własność Państwa majątek i mienie państwowe i społeczne nigdy więcej winien nie być wyprzedawany, także z powodów ściśle związanych ze skutkami zbrodniczymi i masowymi. Udziały własności, notowania i wyceny, jak i wypłaty nie mogą być powielane zgodnie z prawem nie tylko czterokrotnie, ale co oczywiste także ponad wartość jednej całości stuprocentowej, czyli jest to w zupełności nielegalne i przestępcze z całą pewnością i to kilkukrotnie. To bardzo groźne przestępstwa i ogromna kradzież rokrocznie przecież przekraczająca kilkukrotnie wartość pojedynczych majątków i ich dochodów, firm, przedsiębiorstw i spółek, to ogromne gigantycznie przestępstwo skutkuje zbrodnią masową pracujących w pracach nierejestrowanych, jak i coraz liczniej też rejestrowanych dla ukrycia praktyk i skutków ściśle przestępczych i zbrodniczych w skutkach praktykach, konieczna jest natychmiastowa interwencja, przejęcie majątku na wyłączną własność skarbu państwa i ujęcie przestępców i finansowych i zbrodniczych, jak i przejęcie majątków i mienia uzyskanego z przestępstw i wyzysku ze szczególnym okrucieństwem i okrutnymi skutkami zorganizowanego okradania społeczeństwa, jak i mnogiego masowo ludobójstwa.

    Pokaż odpowiedzi (1)Odpowiedz

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Galerie

Polecane