Prywatna działka pod hotelem ma związek z działalnością gospodarczą. A w takim przypadku roszczenia wobec spółki gazowniczej o wynagrodzenie za gazociąg przechodzący przez teren przedawniają się po 3 latach – uznał Sąd Najwyższy.
Ewa M. i Paweł G. prowadzili – jako spółka cywilna – hotel w miejscowości M. Byli także współwłaścicielami nieruchomości, na której stał ów obiekt. Przez działkę przechodził podziemny gazociąg, uniemożliwiając dokonanie niektórych inwestycji, np. budowę parkingu.
Właściciel gazociągu, spółka P., nie dysponował tytułem prawnym do zajęcia fragmentu gruntu. Instalacja została wybudowana pod koniec lat 80. XX w. i od tamtej pory była wykorzystywana przez kolejne przedsiębiorstwa gazownicze.
Reklama
Współwłaściciele działki w 2012 r. złożyli do sądu pozew o zapłatę 30,5 tys. zł z tytułu wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Roszczenie obejmowało okres 10 lat – od 2002 r. do 2012 r. Wprawdzie sąd I instancji zasądził żądaną kwotę wraz z odsetkami, ale spółka P. w apelacji podniosła zarzut przedawnienia części roszczeń, przypadających na lata przed 2009 r. Argumentowała, że działka jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej (hotelu i gastronomii), a zatem termin przedawnienia powinien być – zgodnie z art. 118 kodeksu cywilnego – jedynie 3-letni. Sąd II instancji uznał, że kwestia terminu przedawnienia jest poważnym problemem prawnym, i zdecydował się skierować pytanie do Sądu Najwyższego o to, czy w takiej sytuacji roszczenie wobec przedsiębiorcy przesyłowego przedawnia się po 3, czy po 10 latach.
SN wskazał pierwszy z terminów. Podkreślił, że działalność powodów jest działalnością gospodarczą. Istnieje też związek roszczenia dotyczącego nieruchomości z biznesem: gazociąg w istotny sposób ogranicza użytkowanie nieruchomości przez przedsiębiorców.
– Nie mogą oni wykorzystać tego terenu na rozbudowę hotelu czy choćby na powiększenie parkingu – powiedział sędzia Jan Górowski.
Przedawnieniu 3-letniemu z art. 118 k.c. podlegają zaś wszelkie zdarzenia prawne – czynności prawne, umowy, delikty, a także bezpodstawne wzbogacenia czy korzystanie z cudzej rzeczy bez podstawy prawnej – które mają związek z działalnością gospodarczą.
ORZECZNICTWO
Uchwała Sądu Najwyższego z 12 maja 2017 r., sygn. akt III CZP 5/17.