Zwrócili się również do I prezes SN, aby zwołała nadzwyczajne zgromadzenie w celu „zastanowienia się nad sytuacją wymiaru sprawiedliwości w Polsce, sposobem procedowania zmian ustrojowych w wymiarze sprawiedliwości i zapowiedziami zmian w przepisach dotyczących działania Sądu Najwyższego”. Zgromadzenie takie ma się odbyć 16 maja.
Kongres prawników organizują Krajowa Rada Radców Prawnych, Naczelna Rada Adwokacka i Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”.