Kolejny PiS-owski projekt zmian dotyczących wymiaru sprawiedliwości będzie miał także znaczące konsekwencje dla uprawnień i obowiązków śledczych. Przede wszystkim zakłada on, że kobiety pełniące służbę – zarówno prokuratorską, jak i sędziowską – będą mogły przejść w stan spoczynku po ukończeniu 60. roku życia. Zgodnie z obecnymi przepisami wiek emerytalny osiągają dopiero w 65. urodziny (czyli tak jak mężczyźni), mimo że zgodnie ustawą przeforsowaną pod koniec roku przez głowę państwa wszystkie pozostałe kobiety mogą odejść z pracy pięć lat wcześniej.
Ta niezgodność powstała na skutek poprawki wniesionej przez Ministerstwo Sprawiedliwości w czasie prac nad prezydenckim projektem. Z ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych wykreślono bowiem przepis umożliwiający sędziom i śledczym przejście na wcześniejszą emeryturę. Tym sposobem przez zwykłe niedopatrzenie legislacyjne wszyscy prokuratorzy, niezależnie od płci, którzy nie nabędą uprawnień emerytalnych przed końcem 2017 r., muszą czekać na stan spoczynku do 65. roku życia.
Przeciwko takiemu rozwiązaniu zgodnie protestowały Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP oraz Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”. Przepisy zaproponowane przez PiS mają usunąć to przeoczenie. Tak jak do tej pory natomiast wniosek o wyrażenie zgody na dalsze zajmowanie stanowiska przez śledczego, który osiągnie wiek emerytalny, będzie zobowiązana zaopiniować Krajowa Rada Prokuratury.
Ponadto poselski projekt wprowadza przepis, który upoważnia KRP do uchwalenia nowych zasad etyki zawodowej śledczych oraz nadzorowania ich przestrzegania. Mimo że prokuratorska rada pracuje nad uaktualnieniem kodeksu już od miesięcy, tak naprawdę dziś nie ma podstawy prawnej, która jej na to pozwala. Obecny kształt ustawy o prokuraturze nie daje bowiem KRP żadnych wyraźnych kompetencji do ustalania standardów etycznych obowiązujących śledczych.
Parlamentarzyści PiS proponują także doprecyzowanie i rozszerzenie informacji, jakie mają się znaleźć w oświadczeniach majątkowych wypełnianych przez śledczych (dodatkowo będą musieli oni ujawniać m.in. rzeczy ruchome warte co najmniej 10 tys. zł oraz dochody powyżej 10 tys. zł niezwiązane ze stanowiskiem służbowym).