Resort rodziny proponuje radykalną zmianę podejścia do osób niepłacących na swoje potomstwo. Unikanie płacenia alimentów ma się już nie opłacać.
ALIMENTY
Proponowane modyfikacje mają poprawić statystyki ściągalności świadczeń przez Fundusz Alimentacyjny, ale także wyposażyć w lepsze instrumenty matki i ojców, by byli w stanie wyegzekwować od swoich byłych małżonków i partnerów zaległe płatności.