Ministerstwo Cyfryzacji opracowało projekt nowelizacji kodeksu drogowego i niektórych innych ustaw, mający przyspieszyć uruchomienie kolejnych modułów Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Część przepisów – dotycząca ewidencji pojazdów, wejdzie w życie wcześniej – 30 października 2017 r. zamiast 4 czerwca 2018 r.
Projekt przywraca np. obowiązek przekazywania przez producentów i importerów danych dotyczących homologacji do elektronicznego katalogu marek i typów pojazdów. Z kolei bezpośredni dostęp do danych z ewidencji kierowców ma dostać Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.
Przy okazji zdefiniowano pojęcie szkody istotnej, co jest ważne z punktu widzenia obowiązku zgłaszania takich szkód przez zakłady ubezpieczeń do centralnej ewidencji pojazdów. Zgodnie z zaproponowaną definicją będzie to szkoda w zakresie elementów układu nośnego, hamulcowego lub kierowniczego pojazdu mająca wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, kwalifikująca pojazd do dodatkowego badania technicznego. Stały dostęp do ewidencji pojazdów stworzy też lepsze warunki dla identyfikacji pojazdów nieubezpieczonych.
Etap legislacyjny
Projekt w konsultacjach