Centralna Ewidencja Kierowców, okres próbny dla początkujących kierowców i nowe e-usługi ruszą, gdy resort wyda komunikat. Czyli nie wiadomo kiedy.
Nowelizacja ustawy – Prawo o ruchu drogowym ma pozwolić uniknąć kolejnych problemów przy wdrażaniu systemu ewidencji pojazdów i kierowców CEPiK. Jego pierwsza część obejmująca pojazdy – CEP – już działa. CEK – miała ruszyć w czerwcu.
Ale tak się nie stanie. „Uruchomienie części funkcjonalności w zakresie CEK nastąpi po ogłoszeniu komunikatu ministra właściwego do spraw informatyzacji o gotowości do wdrożenia rozwiązań technicznych pozwalających na uruchomienie poszczególnych funkcjonalności systemu” – wynika z projektu nowelizacji powstałego w Ministerstwie Cyfryzacji (MC), który jest teraz w fazie konsultacji.