Nie jest prawdą by Minister Sprawiedliwości miał uzyskać, dzięki zmianom w sądowych systemach informatycznych, dostęp do danych zawartych w protokołach rozpraw - podał resort. Takie obawy wyrażało m.in. stowarzyszenie sędziów "Iustitia".

"W związku z pojawiającymi się w mediach doniesieniami, jakoby Minister Sprawiedliwości miał uzyskać poprzez zmiany w sądowych systemach informatycznych dostęp do danych zawartych w protokołach rozpraw, Ministerstwo Sprawiedliwości oświadcza, że są to informacje nieprawdziwe. Podobnie jak twierdzenia, że Minister Sprawiedliwości będzie mógł inwigilować uczestników spraw sądowych" - głosi piątkowy komunikat MS.

Dwa dni temu w oświadczeniu zarządu "Iustitii" wyrażono zaniepokojenie pracami modernizacyjnymi sądowych systemów informatycznych, jakie są podejmuje MS. "Obawiamy się, że minister może uzyskać w ten sposób dostęp do systemów informatycznych wszystkich sądów i danych obywateli, zawartych w protokołach rozpraw, w tym również w sprawach, w których wyłączona została jawność postępowania" - dodano. Podkreślono, że dotyczy to np. treści zeznań świadków w sprawach o rozwód, o dział spadku, w postępowaniach karnych i postępowaniach rodzinnych.

"Minister Sprawiedliwości nie ma i nie będzie mieć dostępu do sądowych baz danych związanych z toczącymi się postępowaniami" - informuje komunikat MS. Dodano w nim, że "rzekome tworzenie nadzwyczajnej bazy danych, do których miałby mieć dostęp Minister Sprawiedliwości, w rzeczywistości jest realizowanym już od 2012 r. programem mającym na celu zwiększenie bezpieczeństwa systemów informatycznych w wymiarze sprawiedliwości".

Według komunikatu, projekt pn. "Poprawa zdolności administracyjnych sądów, w tym systemów informatycznych" współfinansowany jest ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Powstająca w jego ramach centralna usługa katalogowa gromadzi już od 2012 r. wyłącznie dane osobowe pracowników sądów powszechnych i MS. "Dane osobowe w tym zakresie są przetwarzane jedynie w celu realizacji obowiązków wynikających ze stosunku pracy i stosunku służbowego. Ministerstwo Sprawiedliwości nie przetwarza w ramach centralnej usługi katalogowej żadnych innych danych osobowych" - podkreślono.

Dodano, że projekt przewiduje przeniesienie kont użytkowników do centralnej domeny ad.ms.gov.pl – jest to usługa świadczona przez serwery ulokowane w 10 sądach powszechnych i MS, a także przeniesienie poczty elektronicznej z systemów wewnętrznych i firm zewnętrznych do Sądowej Poczty Elektronicznej umiejscowionej w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu.

Komunikat podaje, że pilotażowa akcja rozpoczęła się w sądach apelacji wrocławskiej pod koniec 2012 r. i trwała do połowy 2013 r. Po uruchomieniu projektu dołączone zostały kolejne sądy apelacji białostockiej i wrocławskiej (2016 r.) oraz sądy apelacji łódzkiej, lubelskiej i katowickiej (2017 r.). Podłączanie kolejnych sądów ma nastąpić na przełomie 2017 i 2018 r.

"Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa danych przetwarzanych w systemach sądowych i systemach MS, które używają sądy" - zaznaczono w komunikacie.