I przypomina, że tylko wpis do jego rejestru gwarantuje ochronę prawną własności przemysłowej. Wszystkich, którzy otrzymali niedawno wezwanie do zapłaty czy fakturę – przypominające o upływającym okresie ochronnym – urząd prosi, by przed dokonaniem wpłaty sprawdzili, czy wezwanie jest na pewno z Urzędu Patentowego RP (który nie wystawia faktur i nie korzysta z usług podmiotów trzecich przy pobieraniu opłat urzędowych), i upewnili się, czy podane konto jest rzeczywiście kontem UP.