Na terytorium Polski i innych krajów działają firmy, które proponują wpisy do rejestru znaków towarowych, wynalazków, wzorów przemysłowych i wzorów użytkowych, żądając wpłaty określonej kwoty na wskazane w wezwaniu lub na fakturze konto – ostrzega Urząd Patentowy RP.
I przypomina, że tylko wpis do jego rejestru gwarantuje ochronę prawną własności przemysłowej. Wszystkich, którzy otrzymali niedawno wezwanie do zapłaty czy fakturę – przypominające o upływającym okresie ochronnym – urząd prosi, by przed dokonaniem wpłaty sprawdzili, czy wezwanie jest na pewno z Urzędu Patentowego RP (który nie wystawia faktur i nie korzysta z usług podmiotów trzecich przy pobieraniu opłat urzędowych), i upewnili się, czy podane konto jest rzeczywiście kontem UP.