Podczas gdy w ostatnich latach sądom budowano nowoczesne siedziby i wyposażano je w zaawansowane systemy informatyczne, prokuratura popadała w coraz większą zapaść infrastrukturalną – zwracają uwagę prokuratorscy związkowcy.
Dlatego wystąpili właśnie do prokuratora krajowego Bogdana Święczkowskiego z pomysłem stworzenia specjalnej ustawy modernizacyjnej, która zapewniłaby śledczym warunki do skuteczniejszego zwalczania przestępczości, a zwłaszcza skomplikowanej przestępczości finansowo-skarbowej czy cyberprzestępczości.
Jak czytamy w piśmie Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP, chodzi przede wszystkim o podwyższenie nakładów na inwestycje budowlane, unowocześnienie systemów informatycznych, zakup dodatkowych samochodów służbowych, wzmocnienie bezpieczeństwa jednostek czy polepszenie konkurencyjności wynagrodzeń urzędników zatrudnionych w jednostkach prokuratury.
Związkowcy postulują, aby w przyszłym roku zwiększyć je o 400 zł w przeliczeniu na etat, a w dwóch kolejnych – po 300 zł (płace pracowników administracji były w ostatnich latach wielokrotnie zamrażane).
Ponadto ZZPiPP RP domaga się systematycznego zwiększania liczby prokuratorskich asystentów tak, aby dorównywała ona liczbie asystentów pracujących w sądach (oznaczałoby to stworzenie kolejnych 1050 etatów w latach 2018–2020).