Nie ma sukcesu, nie ma wynagrodzenia. Naczelna Rada Adwokacka rozważa wprowadzenie możliwości umawiania się przez profesjonalnych pełnomocników wyłącznie na procent od wygranej
„Krajowy Zjazd Adwokatury dostrzega potrzebę uelastycznienia zasad wynagradzania adwokatów w zależności od wyniku sprawy oraz wypracowania zasad dotyczących pozyskiwania środków zewnętrznych na pokrycie kosztów postępowania”. Tak brzmi część uchwały programowej dotyczącej wykonywania zawodu adwokata, jaką podjęto w listopadzie zeszłego roku, gdy delegaci z całej Polski wybierali nowe władze adwokatury.
Czy jest bliska zmaterializowania? Projekt zezwalający członkom palestry na umawianie się wyłącznie na procent od wygranej już powstał.