Na stronie internetowej Sądu Najwyższego został w czwartek zamieszczony m.in. regulamin z 2003 r. ws. wyboru kandydatów na I prezesa. Dokument ten był już wcześniej udostępniany na każdą prośbę, m.in. dziennikarzy - poinformował PAP Sąd Najwyższy.

Oprócz uchwały zgromadzenia Ogólnego SN z 14 kwietnia 2003 r. w sprawie regulaminu wyboru kandydatów na stanowisko I Prezesa SN na stronach internetowych Sądu zamieszczono także uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN: nowelizującą regulamin z 2003 r. oraz regulaminy w sprawie: wyboru kandydatów na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego i wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa.

"To nie jest tak, że te uchwały zostały dzisiaj ujawnione, gdyż stanowią one informację publiczną. Od lat były one udostępniania na wniosek zainteresowanych albo w związku z pytaniami dziennikarzy" - poinformował PAP Krzysztof Michałowski z zespołu prasowego SN. Dodał, że czwartek dokumenty zamieszczono na stronie internetowej w związku z "dużym zainteresowaniem".

W czwartek poseł PiS Arkadiusz Mularczyk poinformował, że grupa 50 parlamentarzystów tej partii wystąpiła do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie przepisów, na podstawie, których na funkcję pierwszego prezesa Sądu Najwyższego została powołana Małgorzata Gersdorf. Według Mularczyka wątpliwości konstytucyjne budzi po pierwsze to, "że aktem prawa wewnętrznego SN, który dotyczy relacji wewnętrznych, dokonuje się wyboru w formie głosowania dwóch kandydatów, a następnie w takim trybie przedstawia się ich prezydentowi".

"To oznacza, że aktem prawa wewnętrznego, aktem niepublikowanym w Dzienniku Ustaw, czy też w Monitorze Polskim, przedstawia się innemu organowi władzy, a mianowicie prezydentowi, dwóch kandydatów, których on powinien zaakceptować wybierając jednego" - powiedział poseł PiS. Jak ocenił jest to niezgodne z art. 183 konstytucji.

Do kwestii regulaminu z 2003 r. odniósł się na konferencji prasowej rzecznik SN sędzia Michał Laskowski. "On dotychczas publikowany nie był, bo tego typu dokumenty nie są publikowane w Monitorze Polskim czy w Dzienniku Ustaw. Są (...)pewne przepisy, które mówią, które dokumenty i o jakim charakterze się publikuje w dziennikach promulgacyjnych w innych miejscach. Akurat ten regulamin nie znajduje się w grupie tych przepisów, ale bardzo proszę zapoznać się z tym regulaminem tam jest tylko napisane, w jaki sposób wskazuje się kandydatów, jak potem się przeprowadza głosowanie w tej sprawie" - powiedział Laskowski.

"Nie mamy takiego obowiązku prawnego (publikacji - PAP) i nie sądziliśmy, że to jest taki dokument, który jest tak ważny dla społeczeństwa. Ale jeśli jest, jak się okazuje to proszę bardzo zapoznać się z nim" - dodał.

Wyjaśnił, że regulamin dotyczy wewnętrznych procedur w ramach zgromadzenia ogólnego sędziów Sądu Najwyższego. "Nigdy dotychczas nikt nas nie pytał o treść tego typu dokumentów. Prawdę mówiąc osobiście nie sądziłem, że to się cieszyć będzie czy cieszyło jakimkolwiek zainteresowaniem. To są kwestie (...) proceduralne, jak to fizycznie zrobić, jak przeprowadzić te głosowania. Skoro się cieszą takim zainteresowaniem umieszczamy to na stronie internetowej każdy może przeczytać czy tam jest coś takiego, co chcielibyśmy ukrywać - niczego takiego nie ma" - podkreślił Laskowski.

"Z tego regulaminu wynika, w jaki sposób dokonuje się tego wyboru i wynika z niego, że dwaj kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów na Zgromadzeniu są przedstawiani prezydentowi. Dokładnie taki przebieg miały wybory kandydata na I prezesa SN. W efekcie tej procedury pani Małgorzata Gersdorf została powołana przez prezydenta na to stanowisko" - dodał.

W komunikacie SN poinformował, że podstawę prawną wyboru I prezesa Sądu Najwyższego stanowią: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, ustawa z 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym, uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN z 1 grudnia 2003 r. w sprawie regulaminu Sądu Najwyższego oraz uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN z 14 kwietnia 2003 r. w sprawie regulaminu wyboru kandydatów na stanowisko I prezesa SN. Upoważnienie do wydania dwóch wymienionych uchwał, wynika wprost z przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym.