Kto chce wyciąć drzewo, będzie musiał powiadomić o tym gminę – to pomysł PiS na nowelizację przepisów.

Już w przyszłym tygodniu Sejm ma się zająć projektem zmiany ustawy o ochronie przyrody, który przedstawią posłowie PiS. Ma ona poprawić poselską nowelizację, która obowiązuje od 1 stycznia br. i zwalnia osoby fizyczne z obowiązku uzyskiwania zgody na wycinkę, o ile usunięcie drzew lub krzewów nie jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Nowe przypisy są jednak obchodzone przez przedsiębiorców.

Luki w przepisach