Prawie połowa Polaków krytycznie ocenia działalność sądów (49 proc.) i prokuratury (44 proc.). Dobrze funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości ocenia ponad jedna czwarta Polaków - wynika z najnowszego sondażu CBOS­.

"Działalność sądów i prokuratury częściej spotyka się z krytyką niż aprobatą. Od poprzedniego pomiaru we wrześniu 2016 roku wizerunek obu instytucji zauważalnie się pogorszył" - podkreśliło Centrum Badania Opinii Społecznej w badaniu, którego wyniki w środę otrzymała PAP.

Funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości dobrze ocenia ponad jedna czwarta Polaków (28 proc., od września 2016 r. spadek o 8 punktów proc.), a źle blisko połowa (49 proc., wzrost o 9 pkt.). Działalność prokuratury krytykuje ponad dwie piąte ankietowanych (44 proc., wzrost o 11 pkt.), natomiast przeciwnego zdania jest jedna czwarta (26 proc., spadek o 5 pkt.).

Pozytywnym ocenom wymiaru sprawiedliwości i prokuratury sprzyja młody wiek (18-24 lata). Niezadowoleni z ich funkcjonowania częściej niż inni są badani mający od 55 do 64 lat, osoby najbardziej zaangażowane w praktyki religijne.

Według autorów sondażu postrzeganie pracy prokuratury jest w miarę niezależne od poglądów politycznych i preferencji partyjnych, natomiast czynniki te wpływają na ocenę funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.

Działalność sądów najbardziej krytykują osoby deklarujący poparcie dla PiS - 65 proc. wobec 21 proc. poparcia oraz Kukiz'15 - 52 proc. wobec 25 proc. poparcia. Wśród sympatyków PO odnotowano 42 proc. ocen negatywnych i 38 proc. pozytywnych. Pracę sądów pozytywnie ocenia jedynie elektorat Nowoczesnej (42 proc. wobec 38 proc. ocen negatywnych).

Wśród osób, które są niezdecydowane czy wziąć udział w wyborach funkcjonowanie sądów negatywnie ocenia 40 proc. ankietowanych, a pozytywnie 29 proc. Oceny negatywne przeważają także wśród niezamierzających głosować (47 proc. wobec 25 proc. ocen pozytywnych).

Jak wskazuje CBOS poglądy polityczne i preferencje partyjne nie wpływają istotnie na postrzeganie działalności prokuratury. Jej pracę najbardziej krytykują sympatycy PiS (54 proc. wobec 25 proc. ocen pozytywnych), Nowoczesnej (52 proc. wobec 22 proc. ocen pozytywnych), PO (48 proc. wobec 24 proc. ocen pozytywnych), Kukiz'15 (46 proc. wobec 26 proc. ocen pozytywnych).

Wśród osób, które są niezdecydowane, czy wziąć udział w wyborach funkcjonowanie prokuratury negatywnie ocenia 36 proc. ankietowanych, a pozytywnie 32 proc. Oceny negatywne przeważają także wśród niezamierzających głosować (40 proc. wobec 24 proc. ocen pozytywnych).

Sondaż przeprowadzono między 2 a 9 lutego 2017 roku na liczącej 1016 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.