Andrzej Duda 20 lutego spotka się z przedstawicielami organizacji prawniczych, które zwróciły się do niego o pomoc w ugaszeniu kryzysu wymiaru sprawiedliwości. Apel w tej sprawie przed tygodniem wystosowało porozumienie 18 samorządów zawodowych i stowarzyszeń, m.in. sędziów, kuratorów sądowych, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych. W ich ocenie przesilenie wywołały „ostatnie propozycje legislacyjne dotyczące ustroju sądownictwa”.
Kolejnego argumentu na rzecz rozmowy o planowanej reformie dostarczyła wczoraj Fundacja Helsińska, która złożyła skargi kasacyjne do NSA dotyczące odmowy powołania przez głowę państwa trzech sędziów. Prawnicy HFPC zarzucają WSA naruszenie przepisów prowadzących do nieważności postępowania, a także przyjęcie błędnego założenia, że uprawnienie prezydenta do powoływania sędziów może być wykonywane w sposób absolutnie dyskrecjonalny. Ich zdaniem wcale nie jest jasne, że można z tej prerogatywy wywieść uprawnienie do odmowy wręczenia nominacji. Co więcej, jeśli Andrzej Duda miał wątpliwości co do kandydatur, to powinien, zdaniem fundacji, wystąpić do KRS o ponowne ich rozpatrzenie.