Ubiegłoroczna, tzw. duża nowelizacja wprowadziła wiele nowych, nieznanych dotychczasowej praktyce zamówień publicznych instytucji. Między innymi wprowadziła nowe wytyczne w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, które omawiane będą w niniejszym odcinku komentarza (art. 30a i 30b).

Przedstawiamy zagadnienia istotne dla praktyki stosowania nowych przepisów, w szczególności odnoszące się do zakresu wskazywania podwykonawstwa przy realizacji zamówień publicznych, czy też zasady uzupełnia dokumentów i składania wyjaśnień odnośnie treści oferty.

W komentarzu nie zabraknie także przywołania istotnych przykładów z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej, istotnych z punktu widzenia poruszanych zagadnień.

Treść komentarza dostępna w EDGP >>

Poprzednie części komentarza ukazały się:

cz. I – 22 listopada 2016 (DGP nr 225),

cz. II – 20 grudnia 2016 r. (DGP nr 245).

Następna część komentarza ukaże się 21 lutego 2017 r.