Przedstawiamy trzecią część komentarza do ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm., dalej: p.z.p) ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020), która weszła w życie 28 lipca 2016 r.
Ubiegłoroczna, tzw. duża nowelizacja wprowadziła wiele nowych, nieznanych dotychczasowej praktyce zamówień publicznych instytucji. Między innymi wprowadziła nowe wytyczne w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, które omawiane będą w niniejszym odcinku komentarza (art. 30a i 30b).
Przedstawiamy zagadnienia istotne dla praktyki stosowania nowych przepisów, w szczególności odnoszące się do zakresu wskazywania podwykonawstwa przy realizacji zamówień publicznych, czy też zasady uzupełnia dokumentów i składania wyjaśnień odnośnie treści oferty.
W komentarzu nie zabraknie także przywołania istotnych przykładów z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej, istotnych z punktu widzenia poruszanych zagadnień.
Poprzednie części komentarza ukazały się:
cz. I – 22 listopada 2016 (DGP nr 225),
cz. II – 20 grudnia 2016 r. (DGP nr 245).
Następna część komentarza ukaże się 21 lutego 2017 r.