Odebrałem list wzywający do uiszczenia opłaty w wysokości 295 zł z tytułu wpisu do CEDGiF – Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczych i Firm. Do pisma jest dołączony gotowy blankiet wpłaty, ale sam dokument nie jest podpisany. Do tej pory sądziłem, że założenie firmy jest bezpłatne. Czy powinienem reagować na wezwanie, czy też po prostu wyrzucić je do kosza? Jeśli pismo wysłali naciągacze, to zastanawia mnie, skąd mają moje dokładne dane teleadresowe.
Opisany przypadek to ewidentna próba oszustwa. Na łamach FiP wielokrotnie ostrzegaliśmy przed podobnymi sytuacjami. Cel takiego działania jest oczywisty, chodzi o ściągnięcie od nieświadomych przedsiębiorców określonych opłat.
Reklama
Osoba zakładająca firmę ma obowiązek zgłosić ją jedynie do zarządzanej przez Ministerstwo Rozwoju Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) dostępnej pod rządowym adresem firma.gov.pl. Dzieje się to na etapie rejestracji biznesu. Korzystanie z CEIDG jest wolne od opłat, co wprost przesądza art. 29 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.). Ani na etapie zgłaszania firmy, ani później, gdy modyfikuje się dane (np. w związku ze zmianą profilu wykonywanej działalności), przedsiębiorca nie musi nic płacić.
Tego typu pisma należy ignorować i absolutnie nie odpowiadać na nie, a tym bardziej nie wnosić opłat. Wątpliwości powinno wzbudzać to, że takie pisma z reguły nie są opatrzone imieniem i nazwiskiem przedstawiciela instytucji, która jest nadawcą korespondencji, co wskazuje, że nie pochodzą z żadnej państwowej instytucji. Dokumenty urzędowe są podpisywane przez upoważnionego pracownika.
W jaki sposób oszuści pozyskują adresy i dane przedsiębiorców, do których kierują korespondencję? Odpowiedź jest prosta: takie informacje można pozyskać z CEIDG. Rejestr jest bowiem jawny i ogólnodostępny. Każdy może z niego pozyskać nie tylko imię i nazwisko przedsiębiorcy, ale również jego adres korespondencyjny czy też mejlowy.
Przedsiębiorca ma obowiązek figurować jedynie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wszelkie inne ewidencje o podobnej nazwie nie są prowadzone przez państwo.
Podstawa prawna
Art. 29, art. 38 ust. 1 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.).