statystyki

Zamówienia publiczne: Nawet gdy brak słowa „łącznie” należy spełnić wszystkie przesłanki

30.12.2016, 19:00
paragraf prawo

Nowelizacja p.z.p. nadała również nowe brzmienie ostatniej przesłance zawartej w art. 3 ust. 1 pkt 5, a to poprzez dodanie w lit. c przepisu odesłania do załącznika II do dyrektywy 2014/24/UEźródło: ShutterStock

Nowelizacja ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) dokonała kilku nieznacznych zmian redakcyjnych w art. 3 ust. 1 pkt 5 prawa zamówień publicznych (dalej: p.z.p.). W pierwszej kolejności należy wskazać, iż adresatem normy zawartej w tym przepisie są podmioty inne niż podmioty wskazane w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, a nie jak było dotychczas – podmioty wskazane w pkt 1–2.

Zmiana ta miała na celu usunięcie wątpliwości zamawiających dotyczących podstawy prawnej ciążącego na nich obowiązku stosowania p.z.p. i eliminację sytuacji, w których jeden i ten sam podmiot zobowiązany był do stosowania p.z.p. w oparciu o różne przepisy ustawy (tak art. 3 ust. 1 pkt 5 jak i art. 3 ust. 1 pkt 3 czy pkt 4). Znowelizowany art. 3 ust. 1 pkt 5 p.z.p. zawiera wyliczenie okoliczności wskazujących na obowiązek stosowania przez określony podmiot p.z.p..

Nowelizacja nie zawiera już (jak było dotychczas) przed przywołanym wyliczeniem okoliczności określenia „łącznie”. Zmiana w tym zakresie miała na celu maksymalne zbliżenie art. 3 ust. 1 pkt 5 do art. 13 dyrektywy 2014/24/UE, który transponuje do polskich przepisów. Dla ustalenia obowiązku stosowania procedur udzielania zamówień publicznych przez zamawiających określonych w art. 3 ust. 1 pkt 5 p.z.p. konieczne jest, tak jak to było dotychczas, jednoczesne (łączne) spełnienie, w odniesieniu do udzielanego zamówienia, wszystkich trzech przesłanek, tj. ponad 50 proc. wartości udzielanego przez nie zamówienia jest finansowane ze środków publicznych lub przez podmioty, o których mowa w pkt 1–3a, wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie inżynierii lądowej lub wodnej określone w załączniku II do dyrektywy 2014/24/UE, budowy szpitali, obiektów sportowych, rekreacyjnych lub wypoczynkowych, budynków szkolnych, budynków szkół wyższych lub budynków wykorzystywanych przez administrację publiczną lub usługi związane z takimi robotami budowlanymi.

Powyższe rozumienie art. 3 ust. 1 pkt 5 p.z.p. potwierdza również wprowadzenie do tego przepisu wskazujące na konieczność zaistnienia „następujących okoliczności”, a więc wszystkich wskazanych w lit. a–c tego przepisu.


Pozostało 41% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Galerie

Polecane