Specjalna rada, która będzie podejmować decyzje o przyznawaniu dotacji organizacjom pozarządowym, będzie zdominowana przez członków wybranych przez obecną władzę. Trzeci sektor bije na alarm.
Wczoraj światło dzienne ujrzał zapowiadany przez rząd projekt ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NCRSO). Nowa instytucja przejmie wszystkie zadania związane z kształtowaniem III sektora w Polsce, czyli pożytku publicznego i wolontariatu. Dotychczas za zadania te odpowiadał jeden z departamentów Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Narodowe Centrum otrzyma także nowe zadania i uprawnienia, m.in. zostanie operatorem trzech ważnych z punktu widzenia NGO-sów funduszy: istniejącego już Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO) oraz dwóch, które dopiero zostaną stworzone: Funduszu Grantów Instytucjonalnych oraz Inicjatyw Edukacyjnych.
Działali źle?