Przegrywamy walkę z przestępczością gospodarczą. To świadczy o słabości polskiego państwa – mówi Kamil Wyszkowski, dyrektor generalny UN Global Compact Poland.

Jak duża jest szara strefa w Polsce?

Według naszych szacunków szara strefa w Polsce stanowi 12,4 proc. PKB, czyli około 214 mld zł strat dla Skarbu Państwa. To jednak ostrożne szacunki, wyliczenia innych instytucji, które uznajemy za mało wiarygodne, to nawet 24 proc. PKB.