Wintersteiger to austriackie przedsiębiorstwo produkujące maszyny do serwisowania nart i desek snowboardowych. Products 4U z siedzibą w Niemczech zajmuje się produkcją podobnych urządzeń, w tym również osprzętu do maszyn Wintersteiger.

Od 1 grudnia 2008 r. Products 4U zarezerwowała w niemieckiej domenie przeglądarki Google (google.de) słowo kluczowe „Wintersteiger”. Po wpisaniu go w wyszukiwarce pierwsza ukazywała się witryna firmy Wintersteiger, na marginesie pojawiała się zaś reklama sprzętu Products 4U.

Wintersteiger twierdził, że to narusza jego znak towarowy i wytoczył przed sądem austriackim powództwo o zaniechanie.

Pozwana spółka zakwestionowała jurysdykcję sądów austriackich i podnosiła, że witryna „google.de” skierowana jest wyłącznie do użytkowników niemieckich. Sądy austriackie pierwszej i drugiej instancji nie były zgodne co do swojej właściwości w tej sprawie. Sąd najwyższy zwrócił się do TS z pytaniem o jurysdykcję sądów austriackich w tej sprawie.

W wyroku trybunał stwierdził, że jurysdykcja szczególna przewidziana w art. 5 pkt 3 rozporządzenia 44/2001 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych, oparta jest na ścisłym związku między roszczeniem a sądem miejsca nastąpienia zdarzenia wywołującego szkodę i stosuje się ją jako wyjątek od zasady, że właściwy jest sąd miejsca zamieszkania pozwanego.

Orzekł przy tym, że wyrażenie „miejsce, gdzie nastąpiło lub może nastąpić zdarzenie wywołujące szkodę” zawarte w tym przepisie obejmuje swym zakresem miejsce zmaterializowania szkody oraz miejsce wystąpienia zdarzenia, które ją spowodowało, co pozwala powodowi na wybór sądu. 

Trybunał wskazał, że w niektórych przypadkach przyznanie jurysdykcji sądom w miejscu, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę, może ułatwić uzyskanie dowodów. Za zdarzenie takie trybunał uznał uruchomienie przez reklamodawcę technicznego procesu wyświetlania ogłoszenia.

Miejscem, w którym nastąpiło zdarzenie, było więc miejsce siedziby Products 4U.

ORZECZNICTWO
Wyrok TS z 19 kwietnia 20012 r. w sprawie C-523/10.