statystyki

RPO zaskarżył do TK Prawo o prokuraturze

18.04.2016, 14:19; Aktualizacja: 18.04.2016, 15:15
RPO zaskarżył do TK Prawo o prokuraturze

RPO zaskarżył do TK Prawo o prokuraturze źródło: newspix.pl

RPO Adam Bodnar zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego 5 przepisów Prawa o prokuraturze, łączącego m.in. funkcje ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Ustawa nadała ogromne uprawnienia politykowi, czyli ministrowi sprawiedliwości - uznał Bodnar.

Reklama


Reklama


4 marca w życie weszła reforma polegająca m.in. na połączeniu funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, rozłączonych w marcu 2010 r. Nowelizacja zakończyła kadencję dotychczasowego szefa prokuratura Andrzeja Seremeta - jego następcą został minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Prokurator generalny uzyskał m.in. prawo bezpośredniego kierowania prokuraturą. Poprzednie przepisy przekazywały większość uprawnień na niższe szczeble - np. prokurator generalny nie mógł ingerować w bieg poszczególnych śledztw.

RPO zaskarżył pięć zapisów ustawy odnoszących się m.in. do tej kwestii. Za niekonstytucyjne uznał, że nowa ustawa nakazuje prokuratorom wykonywać polecenia ministra sprawującego urząd prokuratora generalnego w sprawach konkretnych czynności procesowych w indywidualnych postępowaniach; że uprawnia go do zmiany lub uchylenia decyzji prokuratora; przejmowania śledztw prowadzonych przez prokuratorów; udostępniania informacji z konkretnego śledztwa osobom niepełniącym funkcji publicznych oraz mediom - bez wymogu uzyskania zgody prokuratora prowadzącego postępowanie.

Bodnar podkreślił, że "dając tak ogromne uprawnienia politykowi, ustawodawca nie dał przy tym żadnych uprawnień jednostce, by mogła chronić swoje prawa i wolności". "Tak oto polityk może podejmować np. decyzje w sprawie zatrzymania, ujawnienia danych i wizerunku podejrzanego czy przeszukania, a więc decyzje procesowe bezpośrednio ingerujące w takie chronione konstytucyjnie dobra jak wolność osobista (art. 41 ust. 1 konstytucji), prawo do prywatności (art. 47 konstytucji) czy też nienaruszalność mieszkania (art. 50 konstytucji)" - napisał.

RPO przyznał, iż "ustawa stwierdza co prawda, że prokurator przy wykonywaniu czynności jest niezależny, ale ta niezależność zostaje bardzo ograniczona". Podkreślił, że prokurator jest obowiązany wykonywać zarządzenia, wytyczne i polecenia prokuratora przełożonego, a przełożony ma prawo zmienić jego decyzję, przejąć sprawę i sam wykonywać czynności prokuratorskie.

Bodnar zaznaczył, że wcześniej prokurator również był obowiązany wykonywać polecenia przełożonego, jednak nie mogły one dotyczyć treści czynności procesowej." A ponieważ prokurator generalny nie był równocześnie ministrem sprawiedliwości, zarządzenia, wytyczne, polecenia nie były wydawane prokuratorom przez czynnego polityka" - dodał. Ponadto do zmiany lub uchylenia decyzji uprawniony był wyłącznie prokurator bezpośrednio przełożony.

RPO zauważył, że po nowelizacji prokurator generalny jako minister nie będzie bezstronny. "Jako polityk jest wręcz zobowiązany realizować interesy swojego ugrupowania politycznego, a jako członek rządu - do wdrażania polityki ustalonej przez Radę Ministrów" - ocenił RPO. "Do tego nie musi mieć kwalifikacji, których wymaga się od zwykłego prokuratora. Wystarczy, że ukończy wyższe studia prawnicze i już może wydawać polecenia dotyczące czynności procesowych" - podkreślił Bodnar.

Jego zdaniem "prokurator obowiązany jest wykonywać polecenia polityka, zaś polityk może wykonywać czynności procesowe za podległego mu prokuratora. Doświadczenie zawodowe, kwalifikacje, muszą ustąpić przed wolą narzucaną przez czynnik polityczny stojący na czele prokuratury".

Prokuratura została uniezależniona od resortu sprawiedliwości przed sześcioma laty, na mocy ustawy uchwalonej przez PO. Rozdział ten od początku krytykowało PiS, wskazując, że minister za pośrednictwem prokuratury powinien móc wpływać na politykę karną. Przywrócenie połączenia tych funkcji PiS zapowiadało w kampanii wyborczej.

Podczas prac w Sejmie nad zmianami Ziobro mówił, że rząd musi mieć wpływ i chce odpowiadać za bezpieczeństwo obywateli. Zapowiedział także skierowanie wszystkich prokuratorów do prowadzenia postępowań. "Wiem, że niektórym nie będzie się to podobało, bo do tej pory zajmowali się przenoszeniem teczek z biureczka na biureczko. Ale my nie jesteśmy od zapewniania im komfortu, tylko od dbania o bezpieczeństwo. Najważniejsze jest bezpieczeństwo Polaków i skuteczność pracy prokuratury" - mówił.

Zmiany krytykował Seremet, Krajowa Rada Sądownictwa i Prokuratury; I prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Gersdorf. Przeciw ustawom były wszystkie kluby opozycyjne.

Odpowiednie ustawy przyjęto w styczniu br.; prezydent Andrzej Duda podpisał je 12 lutego. "Zdaniem prezydenta to rozwiązanie powinno się przyczynić do zwiększenia skuteczności działań państwa w ochronie obywateli" - informowała Kancelaria Prezydenta.

9 marca TK uznał, że grudniowa nowelizacja ustawy o TK autorstwa PiS - wprowadzająca m.in. nowe zasady orzekania w pełnym składzie oraz wyznaczania terminów rozpatrywania spraw - narusza konstytucję. Według rządu nie był to wyrok i dlatego nie będzie publikowany. Mimo to TK wydaje kolejne wyroki i wyznacza terminy następnych wyroków. W początkach kwietnia Ziobro napisał do TK, iż wobec rozpoznawania spraw z pominięciem grudniowej noweli, Prokuratura Generalna nie może uczestniczyć w tego rodzaju działaniach.

Reklama


Źródło:PAP

Polecane

Reklama

 • Inspektor Pracy(2016-04-18 18:12) Odpowiedz 175

  Człowieku czy Ty się nadajesz do pełnienia tej funkcji RPO?>> ..........Bronisz obecnego Trybunału sprzedajnych Wykształciuchów i atakujesz PIS ze niby niezgodny z Konstytucją a Ja Tobie w najkrótszy sposób przypomnę jak banda z PO z byłym naćpanym Donaldem Tuskiem później jako Premierem w akceptacji Trybunału wprowadzali wstecznie Ustawę o Emeryturach POdmostowych łamiąc tylko w tej Ustawie 6 fundamentalnych zasad Konstytucji oraz jak wstecznie wprowadziliscie Ustawe o ogólnym wieku emerytalnym , okradając setki tysięcy spracowanych robotników. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych:Dz.U. 2008 nr 237 poz. 1656: ............................... ...........w 2008roku z mocą wsteczna na rok 1998 (powtarzam wsteczną) zmienili jej zapisy okradając już na starcie zmienionej ustawy po 9 lat pracy w tych warunkach tak zatrudnianych. Tym samym doprowadzili do obłędnej sytuacji w której Ci co w 2007 odeszli na te emerytury choć nie spełnili warunków poniżej wg wstecznej ustawy to skorzystali a Ci co mieli więcej lat pracy zostali POtwornie okradzeni. W art 4pkt4 wprowadzili zapis , że na wsteczną datę 98r osoby te nawet jeżeli posiadały już minimalny okres pracy w tych warunkach to musiały mieć jeszcze 25 lat w ogóle pracy czym okradli młodszych wiekiem (co na to Konstytucja RP -dyskryminacja ze względu na wiek)...................... Mało w art 12 wprowadzono niby uczciwą zasadę, że ma się liczyć tylko rzeczywisty czas pracy w tych warunkach więc wszelka absencja w tym chorobowa jest odliczana nawet ta która była związana z tymi warunkami (co na to -obowiązek naprawienia szkody ) ,ale to jeszcze nic, zapomnieli dodać , że ponad- ustawowy czas pracy który za komuny i postkomuny był w PRLu nagminny powinien być na odmiane doliczany?...... -dziwne sprawiedliwość -prawda,......... no i wprowadzono nowe tabele prac w tych warunkach (bez prawa kontroli sądowej zakresu tych wykazów – sąd nie może ich rozszerzać) (też się kłania Konstytucja.!....kolesie zjedli wszystkie rozumy......................Okradli też tym samym wszystkich tak wykołowanych z ochrony przed emerytalnej w stosownym do poprzednich lat wieku. Aby otrzeć łzy płaczącym wprowadzono REKOMPENSATY ( czyli faktycznie uznali własne złodziejstwo ) -uznanie. wg wzoru którego całe zespoły matematyków i prawników nie potrafią do dzisiaj w ZUSie poprawnie rozszyfrować. Na to wszystko Tusk usprawiedliwiając się oznajmił w TV, że musi tych ludzi wstecznie ograbić gdyż nikt za Nich nie płacił za ten przywilej emerytalny wcześniej dodatkowych składek po czym rozpoczął jak „Ćpun wyprzedawać rodowe srebra” czyli budowane właśnie kiedyś przez Nich zakłady pracy. Potem Wam i Im dołożył jeszcze bez konsultacji społecznych i Vacatio legis jeszcze dwa lata do wieku emerytalnego chociaż na odmianę też ogłosił, ” Policji i wojsku nie można zmienić wieku emerytalnego w trakcie gry ,tak się nie godzi-- tylko dla nowo-wstępujących " a co zrobił z robotnikami pracującymi od 15 r zycia zmuszając do 52 lat pracy nie licząc nadgodzin i pracy w szkodliwych. Stwierdził tez ,że jak "będą się Sądzić o to to podniesie koszty sądowe" Jak do tego dodacie ,że „Kogo lekarz nie dopuści na zajmowanym stanowisku (np ze starości lub zdrowia ) do dalszej pracy można zwolnić bez wypowiedzenia z pracy (wyrok SN z 16 grudnia 1999r. sygn .akt I PKN 469/99 )”-- bez renty ani emerytury co już jest grozą-- a wszystko to klepnął ten Wasz dyspozycyjny Trybunał Wykształciuchów na prawie Machiavellego „„PRZYJMOWANIE TAKICH ROZWIĄZAŃ PRAWNYCH, które jego zdaniem będą najlepiej służyły realizacji tych celów politycznych. […] nawet jeżeli można mieć wątpliwości, czy unormowanie to było najlepsze z możliwych . …...... to błagam Was POmyleńcy przestańcie bredzić ,że PIS goniąc tych wykształciuchów łamie Konstytucje RP . Tylko powyżej wymieniłem ponad 6 przykładów złamania Konstytucji RP.- a Oni nie widzieli? - Ja widzę dla Nich tylko jedno: pluton egzekucyjny.!!--a dla Ciebie RPO co..okulary!

 • zorientowany(2016-04-18 16:04) Odpowiedz 71

  Ta ustawa jest niebezpieczna pod każdym względem i nie ma precedensu w Europie, wbrew temu co opowiadają funkcjonariusze Ziobry. Możliwości, przy jej pomocy, łamania prawa mogą się wyraźniej ujawnić w konkretnej sprawie. Bzdurą jest także twierdzenie jakoby minister sprawiedliwości odpowiadał za bezpieczeństwo obywateli.To taki nowotwór stworzony przez Ziobrę i powtarzany jak mantra, a nie mający żadnego uzasadnienia w przepisach ustrojowych tego organu, ani jego praktyce.

 • aa(2016-04-18 18:34) Odpowiedz 60

  Nie ma to sensu gdyż jeśli nawet TK się tym zajmie, to ONI wyroku nie opublikują, uznają go za nieważny i przejdą nad tym do porządku dziennego. Musimy chyba już przywyknąć, że w tej kadencji parlamentu albo TK będzie posłuszny władzy i przestane jej bruździć uznając uchwalane ustawy za sprzeczne z ustawą zasadniczą, albo nie będzie TK w ogóle! Co to przeszkadza uchwalić kolejną ustawę "naprawczą", zgodnie z którą TK ulegnie po prostu likwidacji! Sprzecznie z Konstytucją? Oczywiście! Ale kto o tym orzeknie? A przecież mamy domniemanie konstytucyjności i wtedy Kaczyński może rozkazać także uchwalenie ustawy przedłużającej obecną kadencję sejmu i senatu na czas nieograniczony. A kto mu zabroni? Opozycja? KOD? A co oni będą mogli zrobić? Może nawet dla świętego spokoju wprowadzi się zakaz organizowania manifestacji i np. zdelegalizuje tzw. liberalne media... Jakieś instytucje międzynarodowe? Przecież jesteśmy suwerennym krajem i nikt nie ma prawa się wtrącać w nasze wewnętrzne sprawy, no nie? A "Inspektor Pracy" będzie pewnie krzyczał: "Brawo PiS!"...

 • Uzupełnie też ....(2016-04-18 18:13) Odpowiedz 61

  W obawie o efekty tego przyjrzenia przypominam ,że dziś nieuprzywilejowani pracownicy mają ponad 50-letnie staże pracy ,a uprzywilejowani emeryci nie mają 40-lat życia ! Z punktu widzenia teoretycznie powinni pracować jeszcze 27-lat ! W praktyce pobierają wcześniejsze emerytury i pracują pod ochroną do 67-lat . Może obecny rząd będzie musiał podwyższyć wiek emerytalny do 100-lat ,zamiast przeprowadzić solidną reformę emerytalną ?

  Pokaż odpowiedzi (1)
 • ad vocem ... Inspektor Pracy (2016-04-18 21:52) Odpowiedz 10

  Przestań Waść wreszcie ... "w koło Macieju" ... MŁÓCIĆ ZESZŁOROCZNA SLOMĘ ... swoimi CEPAMI

 • Pracownik(2016-04-18 23:45) Odpowiedz 11

  Pan Inspektor ma calkowita racje.On zamiast zajmowac sie okradanymi przez pseudoustawy spracowanymi jeszcze za PRLu ludzmi to goni aby dopiec PiSowi. Czlowieku Ktos tu napisal ze gdy jedni w znoju i trudzie musza pracowac po 50lat to inni w wieku 40 juz sie bycza.Tym sie zajmij w swojej dzialalnosci Rzecznika i sluchaj sie takich madrych ludzi jak Pan Inspektor Pracy gdyz widac ze wie co pisze.

 • Jo(2016-04-18 23:56) Odpowiedz 10

  Najgorszy,najbardziej stronniczy RPO.

 • Hepi (2016-04-18 22:55) Odpowiedz 11

  Czy to jest rzeczywiście rzecznik obywateli. Niech się zajmuje ochroną pracowników najemników przed tzw przedsiębiorcami i oszukanych emerytów.

 • zer(2016-04-18 23:30) Odpowiedz 00

  RPO niech się może zajmie z tym, że kasta sędziów i prokuratorów nie odprowadza składek na ubezpieczenia społeczne choć z ubezpieczeń korzystają jak najbardziej i to w ekstra wysokości. Gdyby ktoś chciał powiedzieć, że składki i tak byłyby płacone z budżetu (tak jak ich pensje) - to przypomnę, że nauczyciele też pensje mają z budżetu, a składki odprowadzają. Emeryci zresztą też...

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Prawo na co dzień

Galerie

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

Polecane

Reklama