statystyki

Pokrzywdzeni przez sądy chcą zmian w konstytucji

16.01.2016, 16:51; Aktualizacja: 16.01.2016, 17:25
Członkowie Poselskiego Zespołu na Rzecz Nowej Konstytucji

Członkowie Poselskiego Zespołu na Rzecz Nowej Konstytucjiźródło: PAP

Przedstawiciele organizacji osób skrzywdzonych przez sądy spotkali się w Sejmie na konferencji "Konstytucja - wymiar sprawiedliwości i obywatele". Konferencję zorganizował parlamentarny zespół rzecz nowej konstytucji, którego przewodniczącym jest poseł Kornel Morawiecki z ruchu Kukiz'15.

Reklama


Reklama


Uczestnicy spotkania opowiedzieli się za opracowaniem nowej Konstytucji. Ich zdaniem, nader liczne przypadki sądowego bezprawia i znana powszechnie niesprawność polskich sądów i prokuratury wskazują, że podstawowymi przyczynami tych zjawisk są złe rozwiązania konstytucyjne. W przyjętym stanowisku uczestnicy stwierdzili, że obecna konstytucja gwarantuje funkcjonariuszom wymiaru sprawiedliwości całkowitą bezkarność i znosi jakąkolwiek formę kontroli nad działaniem władzy sądowniczej.

W trakcie spotkania wiele osób opowiedziało swoje historie wieloletnich zmagań z sądami w najróżniejszych sprawach. Wśród ponad 400 pokrzywdzonych znaleźli się zarówno przedsiębiorcy, którzy utracili swoje firmy, jak i ludzie procesujący się ze współmałżonkami o majątki i dzieci i prześladowani przez stalkerów. W przyjętym stanowisku znalazł się też apel o powoływanie regionalnych Komitetów Obywatelskich, które w publicznej debacie zbierałyby postulaty i opinie Polaków na temat nowej konstytucji.

Poseł Ireneusz Zyska z Klubu Kukiz'15 powiedział, że obywatelski projekt powinien powstać w tej kadencji parlamentu. Ponieważ w Sejmie nie ma większości konstytucyjnej, należy, zdaniem członków zespołu parlamentarnego, zmienić najpierw ustawę o referendum i znieść próg frekwencyjny jego ważności po to, żeby upodmiotowić obywateli.

Kornel Morawiecki z powodu choroby był nieobecny, ale napisał list do uczestników konferencji. Jego zdaniem, godność sędziego powinna być "ukoronowaniem kariery, a nie przywilejem młodości". Poseł proponuje też wprowadzenie zasady powszechnej obieralności funkcyjnych stanowisk w sądach i prokuraturze oraz wprowadzenie ławy przysięgłych w orzecznictwie ciężkich przestępstw, co ma zapobiec wyobcowaniu aparatu władzy sądowniczej ze społeczeństwa. "Wymiar sprawiedliwości ma działać w zgodzie z odczuciami zwykłych ludzi" - uważa przewodniczący Zespołu Poselskiego na Rzecz Zmiany Konstytucji.

Zdaniem konstytucjonalisty Ryszarda Piotrowskiego, zmiana Konstytucji nie sprawi, że zniknie poczucie niesprawiedliwości. "Nawet najlepsza Konstytucja nie poradzi w sytuacji, kiedy mamy niedoskonałych prawników, skomplikowane przepisy, które tworzy ustawodawca i prawo, które nie jest jednoznaczne nawet dla prawników" - powiedział Piotrowski Informacyjnej Agencji Radiowej. Jego zdaniem, potrzebna jest zmiana bardzo wielu elementów, łącznie ze zmianą kultury obywatelskiej i kultury współżycia między ludźmi, a także wyeliminowanie czynnika zawiści oraz obiektywnej nieżyczliwości i bezduszności. Tego nie da się wyeliminować przez prostą interwencję prawniczą - powiedział Piotrowski.

Spotkanie z pokrzywdzonymi przez sądy było pierwszym z cyklu spotkań planowanych przez Kornela Morawieckiego i zespół parlamentarny na rzecz nowej konstytucji.

Reklama


Źródło:IAR

Polecane

Reklama

 • Rejtan Warszawski(2016-01-17 16:10) Odpowiedz 32

  Tzw cyrk i niesmak pozostawił po sobie sposób rejestracji uczestników konferencji...Oto bowiem wcześniej zarejestrowani uczestnicy ,a przybyli niekiedy z głębi kraju byli arbitralną decyzją i z nieznanych powodów skreślani z listy uczestników przez posła Janusza Sanockiego,który przed powstaniem "Solidarności"służył w PZPR-ze,by póżniej nawet uczestniczyć w"okrągłym stole",jak podaje jedno ze żródeł.Jaką rolę naprawdę gra poseł Janusz Sanocki,którego de facto usunięto z Klubu Kukiz15 i kto wreszcie za nim stoi...???

 • Andrzej Gorzkowski(2016-01-18 12:13) Odpowiedz 10

  Rejtan Wawa - Nie ma jak teorie spiskowe " Kto za Sanockim stoi" A wie p. że J.Sanocki 25 lat bije żone - bo co wybory to mu przypisowano- Kim.p jest aby takie dyrdymały pisać i co by nie zrobił J.S to żle- czego się obawiacie ze str.J.S - podejrzewam o to piszących nickiem jako Towarzystwo WSI.

 • Andrzej Gorzkowski(2016-01-18 12:18) Odpowiedz 10

  Aj sorry - dodam że miejsc w sejmie wtej sali był 350 a chętnych 700 osób i co miał zrobić J.Sanocki?

 • warszawa(2016-01-18 00:20) Odpowiedz 10

  http://youtu.be/Hyr7r4HjmXk

 • rozum(2016-01-18 18:45) Odpowiedz 00

  Niezawisłość to nie list żelazny dla sędziego przed jakąkolwiek odpowiedzialnością przeciwnie; niezawisłość to gwarancja procesowa dla stron po pierwsze, po drugie to dyrektywa oznaczająca tylko neutralny stan sędziego w czasie wydawania wyroku a nie brak jego odpowiedzialności od wadliwie wydanego wyroku który np. nie mieści się w granicach prawa, czy wreszcie sprzeniewierzył się swemu suwerenowi czyli narodowi Demokracja to władza narodu, naród ją daje i naród ją ma prawo odebrać ale nie w Polsce dlatego koniecznie musi być zmieniona Konstytucja RP: I. art. 180 ust. 1 i 2 Konstytucji RP musi być wykreślony, - Sędziowie są nieusuwalni. - Złożenie sędziego z urzędu, zawieszenie w urzędowaniu, przeniesienie do innej siedziby lub na inne stanowisko wbrew jego woli może nastąpić jedynie na mocy orzeczenia sądu i tylko w przypadkach określonych w ustawie. Na to miejsce musi być powołana nowa norma: ustęp 1 Sędzia jest usuwalny w przypadku: 1) sprzeniewierzenia się zasadom państwa prawnego, (Sąd reprezentujący Państwo ma obowiązek działać sprawiedliwie, gdyż mieni się być państwem sprawiedliwości społecznej. Gdy jednak w grę wchodzi odpowiedzialność samego Państwa, wówczas należy kierować się dobrem obywateli. Oznacza to, iż należy interpretować prawo na korzyść obywateli nie np. Banków i Korporacji wymóg art. 2 Konstytucji RP ) 2) orzekaniu wykraczającym poza granice prawa ( Sąd musi być przewidywalny, wiedza oraz powszechne wykształcenie pozwalają przewidzieć orientacyjne skutki orzeczenia jeżeli te jest wydane w zgodzie z prawem ) 3) skazania wyrokiem prawomocnym lub dwukrotnie przez Sąd Dyscyplinarny 4) analogicznie te same zasady obowiązują Prokuratorów ustęp 2 Sąd Dyscyplinarny rozpoznaje sprawę z wniosku: 1) Prezydenta, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego, Prezesa Sądu, Przewodniczącego Wydziału Sądu, 3-ch Posłów lub Senatorów 2) Przesłanki odpowiedzialności dyscyplinarnej § 1. Za przewinienia służbowe, w tym za oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawa i uchybienia godności urzędu (przewinienia dyscyplinarne), sędzia odpowiada dyscyplinarnie. § 2. Sędzia odpowiada dyscyplinarnie także za swoje postępowanie przed objęciem stanowiska, jeżeli przez nie uchybił obowiązkowi piastowanego wówczas urzędu państwowego lub okazał się niegodnym urzędu sędziego 3) szczegółowy tryb funkcjonowania sądów Dyscyplinarnych określi ustawa z zachowaniem istoty zmierzającej do eliminowania osób niegodnych tego urzędu oraz ujawniających brak praktycznych zdolności do należytego wykonywania zawodu Sędziego lub Prokuratora w imieniu RP W Konstytucji RP musi być powołana nowa norma w zamian za art. 181 określająca powstanie Sądów Dyscyplinarnych dla Sędziów i Prokuratorów ze społeczną ławą przysięgłych w myśl zasady, że nie można być sędzią we własnej sprawie ; propozycja nowego art. 181 Konstytucji 1. powołuje się Sądy Dyscyplinarne dla Sędziów i Prokuratorów ze społeczną ławą przysięgłych złożoną z 12 osób wybranych losowo z obywateli posiadających zdolności prawne, którzy głosują stwierdzając winię sprawcy w zakresie minimum 2/3 głosów. 2. Sędzia nie może być zatrzymany lub aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa, jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się prezesa właściwego miejscowo sądu okręgowego ( wybieranego w wyborach powszechnych) , który może nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego do czasu wydania postanowienia właściwego Sądu . Nadto należy wprowadzić wybór Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesów Sądów Okręgowych i Prezesa Sądu Najwyższego tak jak polityków w wyborach powszechnych i to maksymalnie na 2 pięcioletnie kadencje. Każdy Rzecznik Praw Obywatelskich samodzielnie tworzy biuro i osobiście dobiera każdorazowo na każdą kadencję skład osobowy biura, osoby zatrudnione w biurze rzecznika rozpoznające sprawy merytorycznie mogą być zatrudnione tylko na czas kadencji rzecznika który je zatrudnił. Skala wydanych orzeczeń, które tak naprawdę z mocy prawa są nieważne powinna doczekać się oceny nadzwyczajnej – swoistej rewizji – w zupełnie zmienionej instytucji jaką jest Rzecznik Praw obywatelskich, który powinien mieć prawo kierowanie sprawy do ponownego rozpoznania w każdym czasie z wnioskiem o ich rzeczowe naprawienie bez możliwości odrzucenia. Uważam, że powinniśmy skorzystać z pomocy personalnej sędziów z np. Australii lub Anglii, nie do orzekania w sądach powszechnych ale do orzekania w sądach dyscyplinarnych ze społeczną ławą przysięgłych, jestem przekonany, że 80 % tej niekompetentnej zepsutej moralnie i aroganckiej materii zostanie usunięta, oczywiści wprowadzając w życie mój projekt. Wprowadzenia tych zmian jest bezwzględnie konieczne inaczej nie ma sensu cokolwiek robić, ponieważ wymiar sprawiedliwości to fundament Państwa i musi być trwały oraz niewzruszony, obecna struktura doprowadziła do patologii którą mogą zmienić tylko radykalne zmiany osobowe żadne inne

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Prawo na co dzień

Galerie

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

Polecane

Reklama