Cennik, wywieszka, katalog, obwoluta, nadruk – to sposoby, jakie będą musieli wykorzystywać sprzedawcy by zapoznać konsumentów z jednostkową wartością rzeczy lub usługi.

Nowa treść rozporządzenia w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług w trosce o obywateli nakłada na przedsiębiorców szereg obowiązków. Zarówno w miejscu świadczenia usługi np. u fryzjera, jak i w sklepie łatwo dostępne powinny być informacje dotyczące ceny.

Przepisy doprecyzowują, że odpowiednia informacja musi być umieszczona:
- na towarze,
- bezpośrednio przy nim,
- w takiej bliskości, by nie było wątpliwości jakiej części oferty dotyczy.


Za cenę jednostkową uważa się wartość podaną w stosunku do:
- 1 litr lub 1 metr sześcienny dla towarów przeznaczonych do sprzedaży według objętości
- 1 kilogram lub 1 tonę dla towarów przeznaczonych do sprzedaży według masy
- 1 metr lub 1 metr kwadratowy dla towarów przeznaczonych do sprzedaży według długości lub powierzchni
- 1 sztukę dla towarów przeznaczonych do sprzedaży na sztuki.Nie wszystkie produkty objęte są obowiązkiem uwidaczniania ceny. Z powinności zwolnione są towary:
- których cena jednostkowa jest identyczna z ceną sprzedaży
- przeznaczonych do sprzedaży w zestawach (kompletach), umieszczonych w jednym opakowaniu
- nieżywnościowych przeznaczonych do sprzedaży wyłącznie w parach
- pakowanych o masie lub objętości mniejszej niż 5 gramów lub 5 mililitrów.W przypadku produktów przecenionych konsument będzie mógł zapoznać się z powodem obniżki, a także „starą ceną”, która przekreślona będzie widniała tuż obok aktualnej.
Zmiany odczują również właściciele lokali usługowych. Wyznaczone przez nich ceny będą musiały być prezentowane w cenniku wraz z dokładnym określeniem rodzaju i zakresu usługi. Ewentualnie w postaci ceny jednostkowej za jednostkę usługi.

Przy określaniu tej wartości mogą być wykorzystane:
- stawki godzinowe
- stawki procentowe
- ceny za kilometr
- inne stawki przeliczeniowe, które powinny zawierać wszystkie elementy składowe ceny.Do stawek przeliczeniowych mogą być włączone także koszty materiałowe. Nie można za to włączyć do usługi ceny za dojazd. Ta wartość musi być wyceniona i podana osobno.

Konsument zainteresowany usługą szczególną np. robotami budowlanymi musi mieć jednoznaczną informację o tym, czy w skład podanej ceny wchodzą zużyte materiały, a jeśli nie to w jaki sposób nastąpi ich rozliczenie.

Przy wejściu do lokalu (w wewnątrz lub na zewnątrz) powinien zaleźć się cennik, który pozwoli na łatwą identyfikację ceny z potrawą lub wyrobem. Dodatkowo w lokalu będzie musiała być odpowiednia ilość menu. A obsługa będzie zobligowana do udostępniania ich konsumentom przed złożeniem zamówienia oraz przed opłaceniem rachunku.

Nowe zasady stanowią wprowadzenie do polskich realiów unijnych przepisów z Dyrektywy PE i Rady 98/6/WE z 16 lutego 1998 r. w sprawie ochrony konsumenta przez podawanie cen produktów oferowanych konsumentom.

Na dostosowanie się do opisanych zasad przedsiębiorcy będą mieli czas do końca września 2016 roku. Jeżeli do tej pory nie wprowadzą nowych reguł grożą im jednorazowe kary nakładane przez Państwową Inspekcję Handlową w wysokości nawet 20 tys. zł.