Od stycznia 2016 roku zmieni się sposób informowania o wartości danego towaru lub usługi. Mimo liberalizacji przepisów cena musi być znana by konsumenci w szybki i łatwy sposób mogli dokonać porównania.

Projekt rozporządzenia w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług przygotowało Ministerstwo Gospodarki. Motywacją do zmiany obecnych przepisów jest konieczność dopasowania polskich norm do prawa europejskiego (Dyrektywy PE i Rady 98/6/WE z 16 lutego 1998 r. w sprawie ochrony konsumenta przez podawanie cen produktów oferowanych konsumentom).

Zgodnie z nowymi regulacjami sprzedawcy będą musieli przedstawić konsumentom:

 • cenę aktualną w chwili oferowania do sprzedaży,
 • cenę jednostkową,
 • informację o jednostce miary, do której odnosi się cena jednostkowa i nazwę handlową towaru.

Powyższe informacje powinny być przedstawione w miejscu ogólnodostępnym, które będzie dobrze widoczne dla konsumentów. Dopuszczalne jest umieszczenie ceny:

 • na towarach,
 • bezpośrednio przy nich,
 • w ich bliskiej obecności.

Twórca projektu wymaga by sposób przedstawienia ceny był jednoznaczny. Konsument nie może mieć wątpliwości, którego towaru dotyczy dana wartość.

Cena może być przedstawiona:

 • na wywieszce,
 • w cenniku,
 • w katalogu,
 • na obwolucie,
 • w postaci nadruku, napisu na towarze lub opakowaniu.

Jak informuje projektodawca nowe przepisy będą mniej restrykcyjne dla przedsiębiorców. Zdejmą z nich konieczność metkowania każdego produktu, co powinno wpłynąć na niższą cenę danej rzeczy. Nie spowoduje to jednak pogorszenia sytuacji konsumenta.

Na przykład w stosunku do produktów przecenionych wprowadzony zostanie obowiązek informowania o powodzie obniżki. Trzeba będzie przedstawić przekreśloną „ starą cenę” obok aktualnej oraz wzmiankę o przyczynie.

Także usługodawcy będą musieli spełnić szczegółowe wymagania. Między innymi przy wejściu do lokalu (w wewnątrz lub na zewnątrz) powinni umieścić cennik, który pozwoli na łatwą identyfikację ceny z potrawą lub wyrobem. Dodatkowo w lokalu będzie musiała być odpowiednia ilość menu. A obsługa będzie zobligowana do udostępniania ich konsumentom przed złożeniem zamówienia oraz przed opłaceniem rachunku.