TK badał sprawę rozgrywającą się na gruncie postępowania nakazowego. Zaskarżone zostały zasady, zgodnie z którymi powód uiszcza od pozwu jedynie czwartą część opłaty, a przy tym uzyskuje zwrot połowy opłaty w tej wysokości w razie zawarcia ugody. Pozwany musi natomiast w przypadku wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty uiścić trzy czwarte opłaty, a po zawarciu ugody nie ma prawa do zwrotu. 

Mimo takiego zróżnicowania, TK nie dopatrzył się naruszenia ustawy zasadniczej. Analizował art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.