statystyki

W jaki sposób można założyć księgę wieczystą?

autor: Monika Kuś27.11.2012, 15:52; Aktualizacja: 27.11.2012, 15:59
Dokumenty

Dokumentyźródło: ShutterStock

Księgi wieczyste zakłada się i prowadzi w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości i spółdzielczych własnościowych praw do lokali. Jeśli jesteśmy właścicielami nieruchomości – a nie posiada ona księgi wieczystej, powinniśmy jak najszybciej ją założyć. Jak to zrobić i kto ma do tego prawo?

Reklama


Reklama


Księgi wieczyste zakłada się dla nieruchomości, które nie mają ksiąg wieczystych, ale również w przypadku, gdy uległy zniszczeniu albo zaginęły. Prowadzenie ksiąg należy do właściwości sądów rejonowych. Warto dodać, że księgi wieczyste mogą być prowadzone w wersji papierowej i elektronicznej (Centralna Ewidencja Ksiąg Wieczystych na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości).

Przy każdej księdze wieczystej prowadzone są także akta księgi wieczystej, do których składa się wszystkie dokumenty związane z daną nieruchomością. Należy pamiętać, że o ile same księgi wieczyste są jawne i każdy może do nich zajrzeć (w obecności pracownika sądu), to akta dostępne są tylko dla osób mających w tym interes prawny i notariuszy.

Dla jakich nieruchomości przewidziana jest księga wieczysta

Dla każdej nieruchomości prowadzi się odrębną księgę wieczystą (pamiętajmy jednak, że Ustawa o księgach wieczystych i hipotekach w art. 21 przewiduje, że właściciel kilku nieruchomości stanowiących całość gospodarczą graniczących z sobą może żądać połączenia ich w księdze wieczystej w jedną nieruchomość).

Z przepisów Rozporządzenia w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów wynika, że księgę wieczystą ustanawia się dla:

• nieruchomości gruntowych,
• nieruchomości budynkowych,
• nieruchomości lokalowych,
• ograniczonych praw rzeczowych, tj. dla: własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego albo prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.

Kto może złożyć wniosek o założenie księgi wieczystej

Jeżeli założenie księgi wieczystej związane jest umową zawartą w akcie notarialnym, akt ten zawiera umieszczony w nim wniosek notariusza o założenie księgi wieczystej.

Osobami uprawnionymi do założenia księgi wieczystej są:

• właściciel nieruchomości,

• osoba, której przysługuje ograniczone prawo rzeczowe (np. służebność, hipoteka) do określonej nieruchomości,

• wierzyciel, jeśli przysługuje mu prawo, które ma być wpisane do księgi wieczystej,

• właściwa państwowa jednostka organizacyjna lub osoba, której oddano nieruchomość w użytkowanie wieczyste,

• osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Procedura założenia księgi wieczystej rozpoczyna się od złożenia do wydziału wieczystoksięgowego Sądu Rejonowego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.

Formularze wniosków o założenie księgi wieczystej dostępne są w sądach i na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Jeśli zdecydujemy się na założenie księgi wieczystej w wersji elektronicznej, wówczas należy wypełnić elektroniczny dokument dostępny na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Pamiętajmy, że w szczególnych sytuacjach jest także możliwe założenie księgi wieczystej z urzędu, np. gdy po otrzymaniu przez sąd zawiadomienia o zmianie właściciela danej nieruchomości wszczyna on z urzędu postępowanie o założenie księgi wieczystej.

Co powinien zawierać wniosek o wpis do księgi wieczystej

Założenie księgi wieczystej dla nieruchomości dokonywane jest na podstawie wniosku zawierającego w szczególności:

1) oznaczenie nieruchomości, miejsca jej położenia, obszaru oraz sposobu korzystania z nieruchomości,

2) wymienienie wszystkich uprawnionych, na których rzecz własność ma być wpisana oraz wskazanie ich adresów,

3) powołanie tytułu własności nieruchomości,

4) wyszczególnienie obciążających nieruchomość ograniczonych praw rzeczowych lub ograniczeń w jej rozporządzaniu albo oświadczenie wnioskodawcy, że nie wie o istnieniu takich praw lub ograniczeń.

Do wniosku powinny być dołączone dokumenty stwierdzające nabycie własności nieruchomości określonej we wniosku (np. orzeczenie sądowe – postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, postanowienie o zasiedzeniu lub decyzja administracyjna) oraz dokumenty stanowiące podstawę oznaczenia nieruchomości (wyrys z mapy ewidencyjnej i wypis z rejestrów gruntów).

O założeniu księgi wieczystej zawiadamiani są wszyscy uczestnicy postępowania i wnioskodawca, a także właściwy organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków.

Kiedy w drodze umowy następuje przeniesienie własności nieruchomości, która nie posiada jeszcze księgi wieczystej, lub księga wieczysta ma powstać w wyniku wydzielenia, to wniosek o założenie księgi składany jest przez strony czynności w akcie notarialnym zawierającym przeniesienie własności.

Podobna procedura obowiązuje przy zakładaniu księgi wieczystej dla własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu – z uwzględnieniem różnic w zakresie dokumentów będących podstawą wpisów w księdze wieczystej.

Koszty założenia księgi wieczystej

Koszt założenia księgi wieczystej, ale także i dokonywania wpisów, wydawania odpisów i zaświadczeń nie jest darmowy. Należy liczyć się z opłatami, które zostały ustalone w Ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Przykładowo zapłacimy:

60 zł od wniosku o:

• założenie księgi wieczystej,

• połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości,

• odłączenie nieruchomości lub jej części,

• wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

150 zł od wniosku o wpis:

• własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami,

• własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha,

• praw osobistych i roszczeń, np. prawo najmu, dzierżawy, roszczenie o przeniesienie własności nieruchomości,

• zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych, np. służebności, hipoteki.

200 zł stałej opłaty pobiera się od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Jeżeli wniosek dotyczy wpisu udziału w prawie, pobiera się część opłaty stałej proporcjonalną do wysokości udziału, nie mniej jednak niż 100 złotych.

150 zł stałej opłaty pobiera się od wniosku o wpis:

1) własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami;

2) własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha;

3) praw osobistych i roszczeń;

4) zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych.

Wniosek o wydanie na podstawie akt: odpisu, wypisu, zaświadczenia, wyciągu, innego dokumentu oraz kopii, a ponadto wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej podlega opłacie kancelaryjnej - za każdą stronę wydanego dokumentu 6 zł.

Jeśli chcemy skorzystać z informacji zawartych w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych w Internecie (odpisy, zaświadczenia czy też wgląd do księgi wieczystej) musimy liczyć się z następującymi kosztami:

• odpis zwykły księgi wieczystej - 30 zł,
• odpis zupełny księgi wieczystej - 60 zł,
• zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej - 10 zł.

Założenie księgi wieczystej nie jest obowiązkowe, ale warto poświęcić czas i załatwić w sądzie wszystkie niezbędne formalności. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta: księga wieczysta ułatwia właścicielom czy nabywcom nieruchomości prowadzenie spraw z nią związanych i zapewnia bezpieczeństwo obrotu nieruchomościami

Podstawa prawna:
• Ustawa z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2001 r. nr 124, poz. 1361 z późn. zm.).
• Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i wzorów dokumentów (Dz. U. z dnia 21 września 2001 r. z późn. zm.)
• Ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
• Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego ( Dz.U. z dnia 1 grudnia 1964 r. z późn. zm.)

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Zapoznaj się z regulaminem i kup licencję

Reklama


Źródło:gazetaprawna.pl

Polecane

Reklama

 • Jarosław Kantor Doradca Rynku Nieruchomości(2015-04-16 14:53) Odpowiedz 10

  Założenie księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nie jest konieczne, gdy jego posiadacz nie zamierza np. sprzedać lokalu. Ale w momencie podjęcia takiej decyzji na pewno warto taką księgę dla posiadanego prawa założyć. Są ku temu dwa istotne moim zdaniem powody:

  1) To spostrzeżenie faktu, że osoby poszukujące na rynku mieszkania zwracają uwagę głównie na te, które księgę wieczystą mają założoną;

  2) Nabywca wie, że gdy przedstawi w banku umowę przedwstępną na zakup mieszkania, które posiada księgę, to nie będzie przez bank obciążany dodatkowymi opłatami ponoszonymi do czasu jej założenia i nie będzie ponosić kosztów jej założenia przez notariusza, które zostałyby doliczone przy umowie kupna.

  Dlatego właśnie warto mieć założoną księgę dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. W księdze czarno na białym opisany jest także sposób władania gruntem, czy jest on we własności (spółdzielni) czy tez w użytkowaniu wieczystym, co stanowi także ważny argument przy sprzedaży lokalu.

 • Mec.(2012-11-28 09:01) Odpowiedz 00

  Co to znaczy, że nieruchomości prowadzi się dla nieruchomości budynkowych? Prosze autora artykułu aby podał choć jeden współczesny przykład kiedy to budynek bez gruntu może być samodzielnym przedmiotem własności dla którego prowadzi się księgę wieczystą. Budynek jest odrębny tylko wtedy gdy na gruncie jest użytkowanie wieczyste.

 • Krystyna z Sochaczewa(2014-03-03 20:26) Odpowiedz 00

  Czy można dowiedzieć się kto założył nową księgę wieczystą?Wniosku o założenie nowej księgi nie ma w księgach.Księgę nową założono wydzielając część nieruchomości księgi wieczystej na którą jest akt notarialny.

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Prawo na co dzień

Galerie

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

Polecane

Reklama