Jednym z ważniejszych problemów obywateli i przedsiębiorców jest nieterminowe załatwianie spraw przez organy administracji publicznej.

Szczególnie w przypadku właścicieli firm, gdy czas jest czynnikiem przesądzającym o sukcesie realizowanego przedsięwzięcia.

Nieterminowe wydanie zaświadczenia np. o niezaleganiu z podatkami, czy informacji znajdujących się w zasobach geodezyjno-kartograficznych urzędu może skutkować nieprzyznaniem dotacji czy też nieotrzymaniem kredytu.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej:

Jak walczyć z opieszałością w załatwianiu spraw przez urzędy

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE pytania.

1 Kiedy można wnieść skargę do sądu administracyjnego na bezczynność organu

2 Czy w drodze postępowania administracyjnego można skarżyć także decyzję rady miasta

3 Czy strona ma prawo dochodzić odszkodowania od urzędnika działającego opieszale