statystyki

Nielegalne zatrudnianie cudzoziemców wyklucza firmę z przetargu

autor: Sławomir Wikariak26.07.2012, 09:01; Aktualizacja: 26.07.2012, 09:14
Przetarg

Przetargźródło: ShutterStock

Do dotychczasowych przesłanek wykluczania firm z przetargów doszła nowa – skazanie członka zarządu spółki lub indywidualnego przedsiębiorcę za zatrudnianie obcokrajowców nielegalnie przebywających w Polsce. Wprowadziła ją obowiązująca od soboty ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r., poz. 769).

Reklama


Reklama


Problem w tym, że w ustawie nie przewidziano żadnych przepisów przejściowych. W przetargach, które ogłoszono przed sobotą (wtedy weszły w życie nowe regulacje), nie stawiano obowiązku potwierdzenia niekaralności za nowe przestępstwo.

W ogłoszeniach mowa była o braku podstaw do wykluczenia z powodów wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 1 – 9 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Tymczasem dzisiaj przepis ten ma dwa dodatkowe punkty: 10 i 11, które mówią właśnie o skazaniu za nowe przestępstwo.

Błąd legislacyjny

Z oczywistych względów zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego składane w przetargach nie dotyczą nowego przestępstwa. Urzędnicy, którzy prowadzą rozpoczęte licytacje, zastanawiają się, co robić w takiej sytuacji. Z jednej strony sami nie żądali potwierdzenia niekaralności w tym zakresie, z drugiej zaś dzisiaj już muszą ją weryfikować.

– Sytuacja rzeczywiście jest skomplikowana. Przesłanki do wykluczenia ze względu na ich charakter należy badać rygorystycznie.

Zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego wystawione przed sobotą nie obejmowały nowego przestępstwa, a więc nie potwierdzają niekaralności w tym zakresie, co oznaczałoby konieczność wykluczania z przetargów praktycznie wszystkich wykonawców.

Tyle że to byłoby absurdalne, bo przecież wiadomo, że nikt jeszcze nie mógł zostać skazany za nowy rodzaj przestępstwa – mówi Artur Wawryło, ekspert Centrum Obsługi Zamówień Publicznych.

50 zł musi zapłacić przedsiębiorca za wydanie zaświadczenia o niekaralności

Z tych względów niektórzy zamawiający rozważają nawet unieważnienie rozpoczętych przetargów i rozpisanie ich na nowo.

Eksperci nie widzą jednak takiej potrzeby. Ich zdaniem należy podejść do problemu racjonalnie.

– Oczywiście mamy tu do czynienia z błędem legislacyjnym. Ustawodawca powinien wziąć pod uwagę, że nowe prawo wejdzie w życie w trakcie trwających przetargów. Niemniej jednak w praktyce dotychczasowe zaświadczenia z KRK powinny satysfakcjonować zamawiających.

6 miesięcy można się posługiwać w przetargach zaświadczeniem wydanym przez KRK

Nawet jeśli zapytania nie dotyczyły nowego przestępstwa, to pieczątka „Nie figuruje” potwierdza niekaralność w całym zakresie, bo oznacza, że dana osoba w ogóle nie widnieje w rejestrze – uważa dr Włodzimierz Dzierżanowski, prezes Grupy Doradczej Sienna.

Podobną opinię usłyszeliśmy w Urzędzie Zamówień Publicznych.

Zmiana rozporządzeń

Także w przetargach rozpisywanych w najbliższym czasie nie obejdzie się bez kłopotów. Obowiązują bowiem stare akty wykonawcze, które nie obejmują nowego rodzaju przestępstwa. Rozporządzenie w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 12, poz. 69) zawiera formularze, które odnoszą się wyłącznie do dotychczasowych przesłanek wykluczenia.

1 rok od skazania za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców nie można startować w przetargach

Co mają w takiej sytuacji zrobić zamawiający?

– Mogą wykorzystać rubrykę „Inne dokumenty” i doprecyzować w niej, że zaświadczenie z KRK ma dotyczyć także nowych przesłanek wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 – proponuje dr Dzierżanowski.

Brak konsekwencji widać także w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2010 r. nr 226, poz. 1817).

Mowa w nim o zaświadczeniach z KRK w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 4 – 9. A więc znów nie ma mowy o wyrokach za nowy rodzaj przestępstw. Tymczasem zarówno doktryna, jak i orzecznictwo wyraźnie podkreślają, że rozporządzenie wylicza zamknięty katalog dokumentów, jakich może domagać się organizator przetargu.

Nie oznacza to jednak, że zamawiający nie ma prawa wymagać, aby zaświadczenie z KRK dotyczyło także nowych przesłanek. Ustawa jest aktem wyższego rzędu i w pierwszej kolejności trzeba stosować jej regulacje, a dopiero w dalszej polegać na rozporządzeniu.

Jak dowiedzieliśmy się w UZP, trwają już prace nad zmianą treści obydwu dokumentów.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Zapoznaj się z regulaminem i kup licencję

Reklama


Źródło:Dziennik Gazeta Prawna

Polecane

Reklama

  • M.P.(2012-07-26 10:15) Odpowiedz 00

    Myślę, że nie ma powodów do paniki. Rozporządzenie o dokumentach nie pozwala na dzień dzisiejszy badać nowej przesłanki wykluczenia poprzez dokument lecz jedynie poprzez oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. Tak samo od wielu lat bada się np. kwestię zalegości w podatkach lokalnych. Zamawiający nie musi wymyślać nowych dokumentów w ogłoszeniu bo rozporządzenie o dokumentach na to nie pozwala. Jak się zmieni rozporządzenie o dokumentach to będzie podstawa do badania przesłanki dokumentem.
    Pozostaje jedynie problem trwających przetargów i wykonawców, ktzórzy złożyli oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu przed wejściem w życie nowelizacji. Tu widać, że zabrakło przepisu przejściowego. Nie można przecież wzywać do uzupełnienia oświadczenia potwierdzającego stan na dzień wejścia w życie nowelki bo byłoby to sprzeczne z art. 26 ust. 3. Moim zdaniem trzeba to zostawić a już na pewno nie unieważniać postepowanie. Jeżeli wykonawca składa oświadczenie po wejściu w życie noweli to w ogóle nie ma problemu bo obejmuje ono już też nową przesłankę.

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Prawo na co dzień

Galerie

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

Polecane

Reklama