Taki obowiązek nakłada na niego projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przygotował go, już po uzgodnieniach międzyresortowych, minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej. Wyposażenie budynków w takie instalacje infrastruktury telekomunikacyjnej spowoduje zapewne wzrost cen nowych mieszkań.

Telewizja dla każdego

W nowo budowanych domach muszą znaleźć się pomieszczenia lub miejsca na osprzęt i urządzenia do montażu instalacji, dodatkowo jeszcze wyposażone w zasilanie elektryczne. W razie ich braku punkt połączenia instalacji należy umieścić w specjalnej szafce, łatwo dostępnej i specjalnie oznakowanej. Sama instalacja telekomunikacyjna powinna umożliwiać świadczenie usług przez różnych operatorów telekomunikacyjnych, niezależnie od tego, jaką technikę dostępową stosują.

Projekt przewiduje, że takie urządzenia w budynku powinny zostać zamontowane tak, aby umożliwiały w każdym mieszkaniu odbiór programów radiowych i telewizyjnych bez względu na to, jaką drogą są rozpowszechniane: naziemną czy satelitarną. Należy też do nich doprowadzić włókna światłowodowe, aby każdy mieszkaniec mógł korzystać z internetu, radia, telewizji i telefonii, a także miał dostęp do usług szerokopasmowych i telewizyjnych.

Sieć i maszty

– Po spełnieniu tych wymogów w nowo budowanym domu operatorzy uzyskają gotowy dostęp do dosyć kosztownej sieci budynkowej, na podobnych zasadach jak w innych krajach Unii Europejskiej, np. we Francji. Aby mogli z niej korzystać różni dostawcy usług, sieć musi zapewniać także inne możliwości transmisyjne, np. instalację do odbioru telewizji i radiofonii naziemnej i satelitarnej – tłumaczy adwokat Ludwik Woźniak z Kancelarii Woźniak, Wspólnicy i Partnerzy.

Na dachach budynków będą montowane maszty, przeznaczone do zamieszczania na nich anten radiokomunikacyjnych przedsiębiorców świadczących usługi telekomunikacyjne drogą radiową oraz anten do odbioru programów telewizyjnych i radiofonicznych.

Projekt nakłada też obowiązek stawiania znaków ostrzegających przed niewidzialnym promieniowaniem optycznym, które może uszkodzić wzrok. Znajdą się one w miejscach dostępnych dla ludzi tam, gdzie mieszczą się zakończenia włókien światłowodowych, ponieważ instalacja światłowodowa może być niebezpieczna.

Etap legislacyjny
Projekt