Prawnicy będą doradzać bezpłatnie. W akcji udział weźmie samorząd radców prawnych. Na mocy porozumienia o współpracy podpisanego pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości, Krajową Izbą Radców Prawnych oraz koordynatorami Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem radcy prawni udzielać będą bezpłatnych porad prawnych w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Szczegółowe informacje o tej inicjatywie znajdują się na stronie http://www.pokrzywdzeni.gov.pl.

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw organizowany jest już po raz jedenasty. Inicjatywie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem patronuje Ministerstwo Sprawiedliwości.

- Zawód zaufania publicznego, jaki reprezentują radcy prawni, zobowiązuje do społecznej obecności. – wyjaśnia na swojej stronie Krajowa Izba Radców Prawnych.

Adwokaci i radcy prawni udzielali także porad prawnych - za zasadach pro publico bono - rodzinom ofiar katastrofy smoleńskiej oraz powodzi.