Ponad 20 organizacji pozarządowych z całej Polski przystąpiło w środę do Krajowego Partnerstwa na rzecz Ochrony Dzieci przed Przemocą. Partnerstwo ma być forum wymiany dobrych praktyk, służącym wypracowaniu standardów ochrony i pomocy udzielanej krzywdzonym dzieciom.

Krajowe Partnerstwo na Rzecz Ochrony Dzieci przed Przemocą powstało z inicjatywy Fundacji "Dzieci Niczyje", która w tym roku obchodzi 20-lecie istnienia. Patronat nad nim objęli Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka, a także resorty sprawiedliwości oraz pracy i polityki społecznej. Podpisanie deklaracji przystąpienia do Partnerstwa odbyło się w środę w warszawskim biurze RPO.

Jak powiedziała prezes zarządu Fundacji "Dzieci Niczyje" Irena Kornatowska, pomoc udzielana krzywdzonym dzieciom musi być dostosowana do regionu Polski i mentalności żyjących tam ludzi, bowiem regionalne różnice w podejściu do tych spraw widoczne są nawet w lewo- i prawobrzeżnej Warszawie.

Podkreśliła, że Partnerstwo ma służyć przede wszystkim wymianie doświadczeń organizacji, które do niego przystąpiły, tak by powstały standardy działania, możliwe do wykorzystania przez wszystkie z nich. Te z kolei mają być pomocne w badaniach porównawczych. "Dobre programy i efektywna pomoc to garnitur szyty na miarę. Mam nadzieję, że razem stworzymy wiele takich garniturów" - dodała.

Monika Sajkowska z Fundacji "Dzieci Niczyje" oceniła z kolei, że Partnerstwo stanie się "silną grupą nacisku", która poprzez działania lobbingowe będzie mogła inicjować budowę systemowej pomocy dzieciom w Polsce.

Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz zwróciła uwagę, że wśród działań, które powinny zostać podjęte w ramach takiej systemowej pomocy jest m.in. stworzenie obowiązku prawnego dotyczącego funkcjonowania tzw. przyjaznych pokojów przesłuchań dzieci. W jej ocenie należy też np. rozszerzyć przepisy Kodeksu postępowania karnego, dotyczące jednokrotnego przesłuchiwania małoletnich, na inne rodzaje przestępstw - dziś dotyczy to przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości oraz przestępstw przeciwko rodzinie i opiece. W ocenie Lipowicz tylko raz powinny być przesłuchiwane np. dzieci będące świadkami w sprawach dotyczących handlu ludźmi.

Wiceminister sprawiedliwości Igor Dzialuk podkreślił podczas środowego spotkania, że ochrona dzieci będących ofiarami i świadkami przestępstw przed ich wtórną wiktymizacją jest jednym z priorytetów tego resortu. Zapowiedział też, że w najbliższym czasie do Sejmu trafi projekt nowelizacji kodeksu karnego, która zakłada m.in. podniesienie do 18. roku życia granicy wieku, do której małoletnim przysługuje ochrona prawna przed wykorzystaniem seksualnym.

Do Krajowego Partnerstwa na rzecz Ochrony Dzieci przed Przemocą przystąpiły m.in. Komitet Ochrony Praw Dziecka, Stowarzyszenie "Bezpieczeństwo Dziecka" z Bydgoszczy, Fundacja Pomocy Rodzinie "Opoka" z Łodzi, Stowarzyszenie "SOS dla Rodziny" ze Szczecina, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie "Arka" z Olsztyna, Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji oraz Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej "Integracja" z Niska.