statystyki

Sędziowie pozwanego sądu nie gwarantują bezstronności

autor: Ewa Maria Radlińska09.05.2017, 10:55; Aktualizacja: 09.05.2017, 11:16
Przed sądem apelacyjnym toczyło się̨ postępowanie, którego przedmiotem było odwołanie K.S. od decyzji ZUS w sprawie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym.

Przed sądem apelacyjnym toczyło się̨ postępowanie, którego przedmiotem było odwołanie K.S. od decyzji ZUS w sprawie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym.źródło: ShutterStock

Nawet subiektywna, ale uzasadniona wątpliwość powinna spowodować wyłączenie od orzekania.

Stan faktyczny

Przed sądem apelacyjnym toczyło się̨ postępowanie, którego przedmiotem było odwołanie K.S. od decyzji ZUS w sprawie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym. Jej wniosek o wyłączenie wszystkich sędziów tego sądu wpłynął do Sądu Najwyższego. K.S. powoływała się w nim na kilka okoliczności. Wytoczyła ona powództwo o ochronę naruszonych dóbr osobistych przeciwko Skarbowi Państwa – sądowi apelacyjnemu, co w jej ocenie wywołuje uzasadnioną wątpliwość, czy sędziowie tego samego sądu, wiedząc o pozwaniu ich pracodawcy, zachowają pełną bezstronność w innej sprawie, której K.S. jest stroną. Kolejną przesłanką miało być to, że w 2005 r. sąd ten wniósł do Okręgowej Izby Radców Prawnych skargę̨ przeciwko niej, co doprowadziło do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego. W efekcie została ona pozbawiona prawa wykonywania zawodu radcy prawnego. Ponadto według K.S. zachodziły przesłanki wyłączenia poszczególnych sędziów. W 2016 r. złożyła ona do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przez wskazanych sędziów sądu apelacyjnego przestępstw nadużycia uprawnień i fałszerstwa, o czym poinformowała sąd. Jeżeli sędziowie ci mieliby rozpoznawać jej sprawę̨, to mogliby nie być́ w stosunku do niej bezstronni.

Jeden z sędziów wniósł o wyłączenie go od rozpoznania sprawy K.S. przeciwko ZUS z tego względu, że w przeszłości ubezpieczona była stroną postępowania karnego z oskarżenia prywatnego, w którym uczestniczył jego brat. Sędzia ten sam też został pozwany przez K.S. w postępowaniach cywilnych. Był też drugi sędzia, który sam był zainteresowany wyłączeniem go od orzekania w sprawie.

Uzasadnienie

Sąd Najwyższy wyłączył wszystkich sędziów sądu apelacyjnego od rozpoznania sprawy z wniosku K.S. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń́ Społecznych (postanowienie SN z 9 marca 2017 r., sygn. akt II UO 1/17). Wyjaśnił, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania cywilnego, niezależnie od przyczyn wymienionych w art. 48 k.p.c., sąd wyłącza sędziego na jego żądanie lub na wniosek strony, jeżeli istnieje okoliczność́ tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego w danej sprawie. W orzecznictwie Sądu Najwyższego wielokrotnie podkreślano, że wyłączenie sędziego staje się̨ niezbędne, gdy strona ma chociażby subiektywną, ale uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności (postanowienia SN: z 29 października 1993 r., sygn. akt I CO 37/93; z 19 listopada 1981 r., sygn. akt IV PZ 63/81 i z 15 stycznia 2008 r., sygn. akt III SO 8/07). Również̇ w doktrynie uznaje się̨, że przyczyną wyłączenia jest sama możliwość powstania wątpliwości, i to zarówno u podmiotów zgłaszających wniosek o wyłączenie, u innych uczestników procesu, jak i u osób spoza tego kręgu. Sąd zaś powinien postanowić o wyłączeniu sędziego, jeżeli stwierdzi, że wątpliwości dają się uzasadnić, niezależnie od własnego przekonania o ich zasadności.


Pozostało jeszcze 54% treści

Czytaj wszystkie artykuły
Miesiąc 97,90 zł
Zamów abonament

Mam kod promocyjny
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Galerie

Polecane