- Oferta BGK była profesjonalnie przygotowana. Z bankiem tym współpracujemy już od wielu lat. Jest to bank akredytowany przy różnych funduszach przeznaczonych dla gmin. Dodatkowo ma bardzo sprawną obsługę sektora komunalnego. Emisją obligacji zajmują się ludzie wyspecjalizowani w tym produkcie i znający możliwości konkurencji. Dzięki temu obligacje komunalne są bardziej korzystne niż kredyty.

• Co udało się zrealizować dzięki obligacjom komunalnym?

- Obligacje komunalne zgodnie z uchwałą rady gminy zostały przeznaczone na dofinansowanie czterech podstawowych inwestycji: obiektów sportowych, dróg, budowy kanalizacji sanitarnej oraz rozwój bazy administracyjnej. Miały one przede wszystkim zapewnić środki i przyśpieszyć realizację tych zadań.

Korzyści z emisją są bardzo oczywiste. To przede wszystkim rozwój bardzo dobrej bazy sportowej. Dzięki obligacjom komunalnym mamy nie tylko halę sportową, ale również zespół boisk sztucznych oraz pływalnię, którą będziemy oddawali za kilka miesięcy. Infrastruktura drogowa to była druga ewidentna korzyść dla gminy. Dzięki obligacjom komunalnym mogliśmy przeprowadzić rozwój sieci drogowej. Należy tu wspomnieć, że gmina równolegle korzystała ze specjalnej linii Banku Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych. Dzięki obligacjom komunalnym i kredytom bankowym sfinansowaliśmy niemal wszystkie kredyty drogowe.

• Czy emitowanie obligacji jest bardziej opłacalne niż zaciągnięcie kredytu bądź pożyczki?

- Emisja obligacji była poprzedzona dosyć wnikliwą analizą, przeprowadzoną przez skarbnika gminy. Jej wyniki zostały przedstawione wójtowi i radzie gminy. Wspólnie uznaliśmy, że emisja obligacji jest bezpieczna, zarówno jeżeli chodzi o realizację umowy, jak i zabezpieczenie realizacji poszczególnych serii. Pod względem kosztowym obligacje okazały się faktycznie łatwiejszym i bardziej przyjaznym narzędziem. Generalnie rynek proponuje ten produkt jako produkt najbardziej korzystny dla jednostek samorządu terytorialnego.