DARIA STOJAK

Czy w nowej ustawie o ewidencji ludności będzie zapisany obowiązek meldunkowy?

MAŁGORZATA PIOTRAK*

Projekt rządowy zakładał zniesienie obowiązku meldunkowego od 1 stycznia 2011 r. W trakcie prac w Sejmie termin ten został wydłużony do 1 stycznia 2014 r. Następnie podczas drugiego czytania przyjęto kolejne poprawki, w tym poprawkę przewidującą pozostawienie obowiązku meldunkowego. Jeśli więc na posiedzeniu plenarnym ustawa zostanie uchwalona w takim kształcie, obowiązek meldunkowy – co prawda w zliberalizowanej formie – pozostanie. Mam nadzieję, że ta poprawka zostanie odrzucona, w przeciwnym razie w dalszym ciągu będzie nam w codziennym życiu towarzyszyć fikcja. Pozostawienie obowiązku meldunkowego oznaczać będzie, iż projekt ustawy w części dotyczącej rejestracji miejsca zamieszkania nie będzie miał nic wspólnego z propozycją rządową złożoną do Sejmu w grudniu 2008 r.

Jaki był główny cel zniesienia obowiązku meldunkowego?

Chodziło przede wszystkim o likwidację nadmiernej ingerencji w prawa obywatelskie. Nie bez znaczenia było także to, że dziś mało kto przestrzega obowiązku meldunkowego, co ma bardzo negatywne skutki społeczne. Dla przykładu, zasady finansowania gmin związane są z liczbą zameldowanych na ich terenie mieszkańców. W ten sposób informacja o zameldowaniu staje się istotną, ale często nieprawdziwą wypadkową. Likwidacja obowiązku meldunkowego miała również doprowadzić do zmiany zasad funkcjonowania rejestru PESEL, dziś związanego prawnie i technicznie z tym obowiązkiem.

Projekt w obecnym kształcie pozostawia obowiązek meldunkowy, nie przewidując sankcji za jego niedopełnienie. Czy takie rozwiązanie ma sens?

Projekt opracowany przez rząd zakładał zniesienie obowiązku meldunkowego, wprowadzając w to miejsce rejestrację w drodze oświadczenia. Towarzyszyło temu w konsekwencji zniesienie sankcji. Posłowie z podkomisji sejmowej, proponując odłożenie w czasie likwidacji obowiązku meldunkowego (do 2014 roku), znacznie go przy tym zliberalizowali. Niestety, najnowsza poprawka zaproponowana przez posłów, likwidująca w projekcie zniesienie obowiązku meldunkowego w ogóle, stawia nas w punkcie wyjścia.

* Małgorzata Piotrak

dyrektor Departamentu Spraw Obywatelskich w MSWiA