ROZMOWA

Prawo nie może zmuszać operatorów telekomunikacyjnych do budowania sieci tam, gdzie nie jest to opłacalne. Dlatego ustawodawca postanowił ożywić w tym zakresie aktywność samorządów.

KRZYSZTOF POLAK

Parlament pracuje nad ustawą o wspieraniu rozwoju sieci telekomunikacyjnych. Nowe przepisy mają wspierać rządowy program Cyfrowa Polska. W jaki sposób?

MAŁGORZATA DAROWSKA*

Celem programu Cyfrowa Polska jest upowszechnienie szybkiego internetu w Polsce do roku 2012 przez pobudzenie inwestycji w infrastrukturę telekomunikacyjną. Ustawa ma likwidować bariery prawne i zwiększyć pozyskiwanie środków unijnych. Chodzi o zapewnienie powszechnej i jednakowej na terenie kraju dostępności do internetu.

Jaką rolę mają do odegrania w tym dziele samorządy?

Państwo nie jest władne zmusić prywatnych operatorów do budowania infrastruktury w tzw. białych – o najniższym nasyceniu infrastruktury telekomunikacyjnej i szarych strefach – infrastruktura tam wprawdzie występuje, lecz nie jest wystarczająca, bo takie inwestycje są nieopłacalne. Może jednak pobudzać ich aktywność środkami publicznymi. Ustawa zakłada, że podmiotem odpowiedzialnym za budowę sieci telekomunikacyjnej w takich sytuacjach powinien być samorząd terytorialny, który może współpracować z partnerami prywatnymi. Samorząd będzie podejmował tego rodzaju inwestycje jako zadania własne i podlegał wpisowi do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych.