Gminy, powiaty i województwa będą mogły prowadzić własną działalność telekomunikacyjną i dostarczać szybki internet tam, gdzie nie opłaca się to prywatnym firmom. Takie przedsięwzięcia będą stanowić zadanie własne samorządu. Do ich rozpoczęcia konieczna będzie uchwała organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.
Już 17 lipca 2010 r. zaczną obowiązywać przepisy nowej ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Regulacja wprowadzi rewolucyjne zmiany, które ułatwią inwestowanie w nowoczesną infrastrukturę telekomunikacyjną i pozwolą na zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu gospodarstwom domowym położonym w najodleglejszych zakątkach Polski. Będzie to możliwe głównie dlatego, że działalnością telekomunikacyjną i budowaniem sieci internetowych będą mogły się zajmować także jednostki samorządu terytorialnego.
To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Walki z wykluczeniem

Zadań dla samorządów

Konsultacji z UKE

Wsparcia przedsiębiorców

Ułatwień w dostępie

Działalności edukacyjnej

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jednostki samorządu będą świadczyć usługi szerokopasmowego dostępu do internetu.