Trzy pytania do MACIEJA ROGALSKIEGO, wiceprezesa Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji - W latach 2007 – 2013 Polska może otrzymać 1 mld euro z Unii Europejskiej na budowę lokalnych i regionalnych sieci szerokopasmowego internetu. Do maja 2010 r. wykorzystano zaledwie 2 proc. tej kwoty. Obecnie, dzięki przepisom ustawy powinno dojść do przyspieszenia wydatkowania środków zarezerwowanych na ten cel. Na mocy ustawy działalność telekomunikacyjna stała się zadaniem własnym gminy o charakterze użyteczności publicznej.
KRZYSZTOF POLAK:
Czy wchodząca wkrótce w życie ustawa o wspieraniu sieci telekomunikacyjnych będzie przełomem? Czy doprowadzi do upowszechnienia dostępu do internetu?
MACIEJ ROGALSKI:
W latach 2007 – 2013 Polska może otrzymać 1 mld euro z Unii Europejskiej na budowę lokalnych i regionalnych sieci szerokopasmowego internetu. Do maja 2010 r. wykorzystano zaledwie 2 proc. tej kwoty. Obecnie, dzięki przepisom ustawy powinno dojść do przyspieszenia wydatkowania środków zarezerwowanych na ten cel. Na mocy ustawy działalność telekomunikacyjna stała się zadaniem własnym gminy o charakterze użyteczności publicznej. Teraz wszystko zależy od samorządów, które będą musiały zdecydować, czy taką działalność chcą wykonywać, czy też nie. Zagrożeniem dla powodzenia zamierzeń ustawodawcy jest fakt, że samorządy nie mają wystarczających kompetencji do prowadzenia projektów inwestycyjnych związanych z telekomunikacją.
Skoro tak, to jakie są szanse, że zaangażują się w rozbudowę sieci dostępowej?
Urząd Komunikacji Elektronicznej ma się zająć doradztwem dla samorządów w zakresie pozyskiwania środków unijnych na budowę sieci telekomunikacyjnej i nawiązywania współpracy z potencjalnymi partnerami. Partnerami inwestycyjnymi gmin, powiatów i województw powinni się stać operatorzy telekomunikacyjni, z którymi mogą one współdziałać na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego. Taka współpraca jest konieczna, gdyż operatorzy komercyjni dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem w realizacji inwestycji i dostarczaniu usług klientom końcowym.
Czy samorządy wspierane środkami unijnymi nie staną się dla operatorów groźną konkurencją?
Może nastąpić nowa era we wzajemnych relacjach. Ustawa wprowadza przepis, że sieć wybudowana przez samorząd z wykorzystaniem środków publicznych będzie otwarta. Oznacza to, że istnieje możliwość jej wykorzystania przez operatorów telekomunikacyjnych. Zatem dla operatorów powstaną nowi partnerzy, z którymi będą podpisywane umowy o połączeniu sieci. Operatorzy komercyjni będą mogli dzierżawić samorządom swoją infrastrukturę lub nabywać prawa do infrastruktury będącej w posiadaniu samorządów. Jednak operatorzy, samorządy i regulator powinni zapobiegać dublowaniu się sieci telekomunikacyjnych.