ADAM MAKOSZ

MARCIN BARYCKI

Niedługo rząd zajmie się projektem zmian w ustawie o rzecznikach patentowych. Z jakimi zmianami spotka się blisko tysiąc przedstawicieli tego zawodu?

Zgodnie z projektem, rzecznik patentowy będzie mógł reklamować swoją działalność za pośrednictwem wszelkich środków przekazu, z zastrzeżeniem przepisów dotyczących nieuczciwej konkurencji i przepisów dotyczących niezamówionych informacji handlowych. Zmiana jest pożądana, ale wątpię, aby rzecznicy korzystali z możliwości promowania swoich usług np. w telewizji, obok producentów czekoladek i mydła. Rzecznicy patentowi będą także mieli możliwość dokonywania wyceny praw i przedmiotów własności przemysłowej, a także między innymi obsługi transferu wiedzy technicznej obejmującego technologię i know--how. Proponowany katalog usług nie jest zamknięty.

Projekt nie uwzględnił wszystkich postulatów tej elitarnej grupy zawodowej. Jakie rozwiązania powinny zostać dodane do noweli?

Powinno to być rozszerzenie kompetencji rzeczników o sprawy ze stosunków z zakresu prawa autorskiego. Chodzi o sprawy odnoszące się do przedmiotów działalności twórczej przeznaczonych do przemysłowego wykorzystania oraz do znaków, nazw handlowych i oznaczeń służących do odróżniania towarów i usług w działalności handlowej i przemysłowej. Jest to brak, który czyni tę nowelizację niepełną, bowiem zarówno rozwój gospodarczy Polski (pomimo oznak spowolnienia w Europie) oraz nowe technologie, coraz częściej wymagają od rzeczników patentowych wiedzy z zakresu prawa autorskiego. Ma to znaczenie między innymi w zakresie ochrony wynalazków wspomaganych komputerowo.

Czy rzecznicy powinni mieć możliwość zakładania kancelarii wspólnie z radcami i adwokatami?

Zdecydowanie tak. Należy pamiętać, że zgodnie z art. 86 kodeksu spółek handlowych spółką partnerską jest spółka osobowa, utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu. W krajach UE, w których rynek usług prawniczych jest zdecydowanie bardziej rozwinięty, takie kancelarie mogą być tworzone. Niestety nowelizacja ustawy o rzecznikach patentowych nie przewiduje, pomimo postulatów, zakładania kancelarii – spółek partnerskich wspólnie z radcami, adwokatami czy doradcami podatkowymi.

Podstawa prawna

Ustawa z 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz.U. nr 49, poz. 509 z późn. zm.).