Jeszcze w tym roku rzecznicy patentowi będą mogli otworzyć kancelarie wspólnie z adwokatami, radcami prawnymi, a nawet doradcami podatkowymi.

– Możliwość tworzenia kancelarii w formie spółek przez rzeczników patentowych wspólnie z przedstawicielami innych zawodów prawniczych przyczyni się przede wszystkim do większej elastyczności rynku usług związanych z ochroną własności przemysłowej. Leży to w interesie klientów poszukujących kompleksowej obsługi prawnej – podkreśla Adam Taukert, rzecznik prasowy Urzędu Patentowego RP.

Bez sztucznych podziałów

Zgodnie z nowymi przepisami najważniejszym warunkiem tworzenia kancelarii patentowych w formie spółek multidyscyplinarnych jest posiadanie większościowych udziałów lub większościowego pakietu akcji oraz większości głosów w organach statutowych i organach nadzoru spółki przez rzeczników patentowych.

Zdaniem prawników zmiany są jak najbardziej pożądane.

– Zmiana przepisów daje kancelariom patentowym możliwość świadczenia usług prawnych o charakterze międzynarodowym, czyli na obszarze więcej niż jednej jurysdykcji oraz interdyscyplinarnym, co daje wzbogacenie oferty kancelarii patentowych o inne wyspecjalizowane dziedziny prawa – mówi Marcin Barycki, rzecznik patentowy z Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna.

Nowe przywileje dała rzecznikom przyjęta na ostatnim posiedzeniu Sejmu ustawa o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która zmieniła m.in. obowiązującą ustawę o rzecznikach patentowych. Teraz została przekazana do podpisu prezydenta i wejdzie w życie po 14 dniach od opublikowania w Dzienniku Ustaw.