Podwykonawca może wystąpić o udzielenie mu gwarancji zapłaty za roboty budowlane do wykonawcy, z którym podpisał umowę. Swojego żądania nie może skierować bezpośrednio do inwestora.
Obowiązująca od połowy kwietnia nowelizacja kodeksu cywilnego przyznała nowe uprawnienia podwykonawcom robót budowlanych. Po raz pierwszy mogą oni żądać dodatkowej ochrony poprzez udzielenie im gwarancji zapłaty za wykonaną pracę. Do tej pory uprawnienie to przysługiwało jedynie wykonawcom robót. W praktyce pojawiają się liczne wątpliwości co do tego, do kogo podwykonawca może wystąpić o udzielenie mu dodatkowej ochrony. Część prawników uważa, że ze swoim roszczeniem może on wystąpić bezpośrednio do inwestora.

Lista kosztów