Aby szybko otrzymać swoją część spadku, trzeba stwierdzić nabycie spadku i podzielić masę spadkową, uwzględniając poniesione przez spadkobierców nakłady na nią.

1 Spadkobierca sam wybiera sposób potwierdzenia prawa do spadku

Procedura u notariusza trwa szybciej. Jednak może on poświadczyć dziedziczenie, wówczas gdy zgłoszą się jednocześnie wszyscy spadkobiercy, między którymi nie ma sporu co do sposobu dziedziczenia i złożą oświadczenie spadkowe. Jeden spadkobierca nie może reprezentować pozostałych, nawet gdy dysponuje ich pełnomocnictwami. Każdy spadkobierca składa oświadczenia spadkowe pod rygorem odpowiedzialności karnej, a petem wszyscy podpisują protokół, w którym domagają się poświadczenia dziedziczenia. Oświadczenie złożone przed notariuszem staje się ważne w momencie wpisania go do rejestru poświadczeń dziedziczenia. Rejestr daje odpowiedź na to, czy poświadczenia dziedziczenia po tym samym spadkodawcy nie dokonano przed innym notariuszem.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak poświadczyć dziedziczenie i podzielić spadek
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Jak postępować w przypadku gdy jedna z osób nie podpisze oświadczenia
- Jak podzielić spadek
- Na czym polega postępowanie działowe