Od stycznia 2012 r. wysokość kary dla firmy transportowej będzie zależała m.in. od liczby zatrudnianych kierowców.
Od 1 stycznia 2012 roku firma transportowa, która zatrudnia do 10 kierowców, nie dostanie wyższej kary niż 15 tys. zł podczas jednej kontroli w swojej siedzibie. W takiej, gdzie pracuje od 11 do 50 kierowców, kara wyniesie maksymalnie 20 tys. zł, a nie więcej niż 25 tys. zł zapłaci przedsiębiorca, u którego pracuje do 250 kierowców.
Takie zróżnicowanie kar dla przewoźników przewiduje nowelizacja ustawy o transporcie drogowym.