Kiedy myślimy o znaku towarowym kojarzy on nam się z logiem lub nazwą danej firmy czy też produktu. Natomiast z samej definicji znaku towarowego wynika, iż znakiem może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia w obrocie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innego przedsiębiorstwa.

Co więcej przedstawienie w formie graficznej musi umożliwiać graficzną reprodukcję oznaczenia, w szczególności za pomocą obrazów, linii lub liter, przy czym przedstawienie to musi być jasne, precyzyjne, samo w sobie kompletne, łatwo dostępne, zrozumiałe, trwałe i obiektywne (wyrok TSUE z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie C-273/00 Sieckmann).

W taką definicję znaku towarowego wpisują się najbardziej popularne znaki słowne i słowno-graficzne, mniej popularne jednak także wybierane znaki czysto graficzne i przestrzenne, jak i również znaki niekonwencjonalne. Znakami niekonwencjonalnymi są znaki kolorystyczne zapachowe, dźwiękowe, ruchome, a także wszystkie inne, które da się przestawić w sposób graficzny. Znaki niekonwencjonalne ciężko jest zdefiniować, jednak można wskazać z pewnością, że odróżniają się od znaków konwencjonalnym tym, że dużo trudniej uzyskać jest na nie ochronę – należy bowiem wykazać, że nasze oznaczenie, będące np. zapachem, spełnia wymogi rejestracji jako znak towarowy.

Justyna Kamińska, aplikant rzecznikowski w Kancelarii KONDRAT i Partnerzy / Media

Niektórym się to jednak udaje i tak w praktyce zostały zarejestrowane jako znaki towarowe oznaczenia, które niekoniecznie ze znakami nam się kojarzą, jak znaki przestrzenne, stanowiące kształt. Przykładowo tutaj można wskazać butelkę Coca-Coli, klocek Lego, batonik Kit Kat. Rejestracje uzyskać można także na znaki przestrzenno-pozycyjne, jak np. wygląd sklepu Apple, wygląd stacji benzynowej BP oraz Orlen, czy też koncept restauracji Orbis. Biorąc jednak pod uwagę główną funkcję jaką znak towarowy pełni, czyli funkcję oznaczenia pochodzenia, która umożliwia odróżnienie danych towarów od towarów tego samego rodzaju, powyższe znaki idealnie się do tego nadają. Z pewnością wyróżniają się one spośród innych oznaczeń znajdujących się na rynku. Są one takimi oznaczeniami, które niewątpliwie kojarzą się nam z konkretnym podmiotem, gdyż zawierają cechy, które bezbłędnie umożliwiają ich identyfikację.

Dobrym przykładem podmiotu rejestrującego w większości znaki niestandardowe jest Radio Zet, które na swoim koncie ma znaczną liczbę zarejestrowanych sloganów. Z najciekawszych zarejestrowanych w Urzędzie Patentowym RP można wskazać: „Śniadanie do łóżka”, „Żądza pieniądza w Radiu Zet”, „Taki był dzień”, „Zawsze wielkie przeboje”, „Radio Zet. Czujesz i wiesz..”, „Nie do zobaczenia”.

Jako niekonwencjonalne znaki towarowe rejestrowane były również znaki dźwiękowe, jednak tymi ciekawszymi są z pewnością znaki ruchome, animacje. Jako przykłady uzyskanych rejestracji można tutaj wskazać animację Nokii, animację Google, czy też ryczącego lwa wytwórni MGM.

Również kolory per se można zarejestrować jako znak towarowy. Co do zasady, kolory nie mają zdolności odróżniającej, jeżeli nie towarzyszy im żadna grafika, jednakże zdarzają się sytuacje, w których taki kolor zdolność odróżniającą może nabyć, np. poprzez jego używanie w odniesieniu do konkretnych towarów, i wtedy już może on uzyskać rejestrację. Przykładowo można tutaj wskazać ocień koloru różowego zarejestrowany dla T-Mobile, odcień koloru brązowego dla UPS, czy też odcień koloru fioletowego dla Milki, a także kombinację kolorów niebieskiego i srebrnego dla Red Bulla.

Jak wskazują powyższe przykłady, znakiem może być więc nie tylko logo, ale także inne różne oznaczenia, jeżeli tylko nadają się one do odróżnia danego towaru lub usługi od innych towarów lub usług danego rodzaju. Natomiast warto rejestrować znaki różnego rodzaju, gdyż pomagają one w budowaniu wyróżniającej się marki oraz zdobywaniu wyjątkowej pozycji rynkowej.